Słownik GAZ DOSKONAŁY co to znaczy? Słownik wskaźniki stanu, p, V, T spełniają równanie Clapeyrona.

Czy przydatne?

Co to jest Doskonały Gaz

Definicja z ang. GAZ PERFECT, z niem. GAZ PERFECT.

Co to znaczy: w opisie makroskopowym gaz, którego wskaźniki stanu, p, V, T spełniają równanie Clapeyrona: R - stała gazowa, m - masa gazu, - masa cząsteczkowa, N - liczba cząsteczek gazu, NA - liczba Avogadro. W opisie mikroskopowym stosujemy klasyczną mechanikę Newtona. Cząsteczki g.d. mają następujące właściwości: - cząsteczki gazu traktowane są jak punkty materialne (ich swoja objętość jest bardzo małą częścią objętości zajmowanej poprzez gaz) - cząsteczki poruszają się chaotycznie - całkowita liczba cząsteczek jest bardzo spora - na cząsteczki nie działają jakiekolwiek siły (poza momentem zderzenia) - zderzenia cząsteczek są idealnie sprężyste, a czas zderzenia znikomo mały Stosując wymienione założenia można wyprowadzić fundamentalne równanie kinetycznej teorii gazów

Czym jest GAZ DOSKONAŁY znaczenie w Słownik fizyka G .