Słownik FULLERENY co to znaczy? Słownik prócz diamentu i grafitu. F. są strukturami trójwymiarowymi.

Czy przydatne?

Co to jest Fullereny

Definicja z ang. fullerenes, z niem. Fullerene.

Co to znaczy FULLERENY: stabilna odmiana alotropowa węgla, prócz diamentu i grafitu. F. są strukturami trójwymiarowymi przypominającymi klatki, wewnątrz puste. W najwyższym stopniu stabilnym symetrycznym f. jest cząsteczka C60, o kształcie wielościanu o 20 ścianach sześciokątnych i 12 pięciokątnych zawierająca 60 atomów węgla. Nazwa f. powstała od nazwiska R.B. Fullera, inżyniera, który wymyślił znaną w architekturze kopułę geodezyjną o kształcie takim, jak C60. Zaobserwowano także mniej symetryczne i trwałe f.: C32, C44, C50, C58, C70 (stabilny), C240, C540, C960. F. można dostać poprzez laserowe odparowanie grafitu, w łuku elektrycznym pomiędzy dwiema grafitowymi elektrodami, a nawet w kopcącym płomieniu świecy. F. C60 jest bardzo trwały. Cząsteczki C60 krystalizują w strukturze regularnej powierzchniowo centrowanej. Warstwa krystaliczna ma kolor żółty. Roztwór C60 w benzenie ma kolor karmazynowy. Związki fullerenów z metalami alkalicznymi, na przykład K3C60 wykazują nadprzewodnictwo. We wnętrzu f. można umieścić atomy metali
Definicja FALE RADIOWE:
Co to jest elektromagnetyczne o względnie sporych długościach (od ok. 10-3 do 104 m) i niezbyt sporych częstotliwościach (od ok. 105 do 1011 Hz). W skład widma f.r. wchodzą: mikrofale, fale o ultrawysokich (UHF fullereny co to jest.
Definicja FOTODIODA:
Co to jest półprzewodnikowy ze złączem p-n spolaryzowanym w kierunku zaporowym. Prąd zaporowy jest zazwyczaj bardzo mały. F. jest realizowana tak, aby fotony miały sposobność dotarcia do obszaru złącza fullereny definicja.
Definicja FALA UDERZENIOWA:
Co to jest ośrodku wtedy, gdy źródło fali porusza się względem ośrodka z prędkością v większą od prędkości fazowej fali sprężystej v0, która może rozchodzić się w tym ośrodku. W tych sytuacjach czoło fali fullereny co znaczy.
Definicja FOURIERA SZEREG.:
Co to jest 1830) wykazał, iż do opisu w najwyższym stopniu ogólnych postaci fal periodycznych wystarczą łatwe fale harmoniczne. Dowolny periodyczny ruch cząstki może być przedstawiony jako kombinacja liniowa fullereny słownik.
Definicja FUNKCJA ROZKŁADU FERMIEGO:
Co to jest DIRACA - zobacz FERMIONY fullereny znaczenie.

Czym jest FULLERENY znaczenie w Słownik fizyka F .