Słownik FOTOPOWIELACZ ELEKTRONOWY co to znaczy? Słownik fotokatodę K, na zasadzie zewnętrznego.

Czy przydatne?

Co to jest Elektronowy Fotopowielacz

Definicja z ang. photomultiplier ELECTRON, z niem. Photomultiplier ELECTRON.

Co to znaczy FOTOPOWIELACZ ELEKTRONOWY: kwant światła (scyntylacja) padający na fotokatodę K, na zasadzie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego, wybija z niej elektron. Elektron ten jest przyspieszany polem elektrycznym pomiędzy katodą K i dynodą D1. Uderzenie elektronu w powierzchnię dynody skutkuje wybicie 2-4 elektronów wtórnych, które dążą do następnej dynody D2, ponieważ U2 > U1. Następuje powielenie elektronów na dynodach w rezultacie emisji wtórnej. Przy liczbie dynod 10-13, do anody A dolatuje już 106-108 elektronów. Współczynnik wzmocnienia fotopowielacza wynosi zatem 106-108
Definicja FALA PODŁUŻNA:
Co to jest gdzie drgania cząsteczek ośrodka są równoległe do kierunku rozchodzenia się fali. F.p. może rozchodzić się w każdym ośrodku: stałym, ciekłym i gazowym. Odpowiednikiem f.p. jest fala dźwiękowa fotopowielacz elektronowy co znaczy.
Definicja FALA POPRZECZNA.:
Co to jest cząsteczki ośrodka drgają w płaszczyznach prostopadłych do kierunku rozchodzenia się fali. F.p. mogą powstać w ośrodku, który charakteryzuje się sprężystością postaci, to oznacza zdolnym fotopowielacz elektronowy krzyżówka.
Definicja FOTOKOMÓRKA:
Co to jest gazowana lampa elektronowa, gdzie źródłem elektronów jest fotokatoda, emitująca elektrony pod wpływem padającego na nią światła ( zewnętrzne zdarzenie fotoelektryczne). Natężenie prądu f. wykazuje fotopowielacz elektronowy co to jest.
Definicja FIZYKA:
Co to jest przyrodnicza zajmująca się fundamentalnymi prawami rządzącymi zjawiskami zachodzącymi zarówno w otaczającym nas Wszechświecie, jak i w skali cząsteczek, atomów, jądra atomowego i cząstek fotopowielacz elektronowy słownik.
Definicja FALA:
Co to jest przestrzeni zaburzenia stanu materii albo pola dowolnej wielkości fizycznej. Na przykład fale akustyczne w gazach albo cieczach są drganiami ciśnienia rozchodzącego się w takich ośrodkach, z kolei fotopowielacz elektronowy czym jest.

Czym jest FOTOPOWIELACZ ELEKTRONOWY znaczenie w Słownik fizyka F .