Słownik FOTOPOWIELACZ ELEKTRONOWY co to znaczy? Słownik fotokatodę K, na zasadzie zewnętrznego.

Czy przydatne?

Co to jest Elektronowy Fotopowielacz

Definicja z ang. photomultiplier ELECTRON, z niem. Photomultiplier ELECTRON.

Co to znaczy: kwant światła (scyntylacja) padający na fotokatodę K, na zasadzie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego, wybija z niej elektron. Elektron ten jest przyspieszany polem elektrycznym pomiędzy katodą K i dynodą D1. Uderzenie elektronu w powierzchnię dynody skutkuje wybicie 2-4 elektronów wtórnych, które dążą do następnej dynody D2, ponieważ U2 > U1. Następuje powielenie elektronów na dynodach w rezultacie emisji wtórnej. Przy liczbie dynod 10-13, do anody A dolatuje już 106-108 elektronów. Współczynnik wzmocnienia fotopowielacza wynosi zatem 106-108

Czym jest FOTOPOWIELACZ ELEKTRONOWY znaczenie w Słownik fizyka F .