Słownik FOTON co to znaczy? Słownik porusza się z prędkością c. F. nie może istnieć w spoczynku.

Czy przydatne?

Co to jest Foton

Definicja z ang. PHOTON, z niem. FOTON.

Co to znaczy FOTON: cząstka elementarna, która zawsze porusza się z prędkością c. F. nie może istnieć w spoczynku. Ładunek elektryczny f. = 0, spin f. = 1. F. jest kwantem promieniowania elektromagnetycznego o energii E = hv, pędzie . Korzystając z stosunku Einsteina E = mc2 można zdefiniować masę relatywistyczną f.: . Z kolei masa spoczynkowa f. mo = 0. F. występuje jako pojedyncza cząstka w zjawiskach: sukces fotoelektryczny wewnętrzny i zewnętrzny, zdarzenie Comptona. Wiązka światła monochromatycznego to zestaw wielu f., każdy o energii h . Wiązka światła jest równocześnie falą elektromagnetyczną ( falowa teoria światła). Na skutek tej pozornej sprzeczności pomiędzy opisem falowym i korpuskularnym (cząstkowym) mówimy o dualizmie natury światła ( korpuskularna teoria światła)
Definicja FULLERENY:
Co to jest alotropowa węgla, prócz diamentu i grafitu. F. są strukturami trójwymiarowymi przypominającymi klatki, wewnątrz puste. W najwyższym stopniu stabilnym symetrycznym f. jest cząsteczka C60, o kształcie foton co to jest.
Definicja FOTOKOMÓRKA:
Co to jest gazowana lampa elektronowa, gdzie źródłem elektronów jest fotokatoda, emitująca elektrony pod wpływem padającego na nią światła ( zewnętrzne zdarzenie fotoelektryczne). Natężenie prądu f. wykazuje foton definicja.
Definicja FALA AKUSTYCZNA:
Co to jest zobacz FALE MECHANICZNE foton co znaczy.
Definicja FALA POPRZECZNA.:
Co to jest cząsteczki ośrodka drgają w płaszczyznach prostopadłych do kierunku rozchodzenia się fali. F.p. mogą powstać w ośrodku, który charakteryzuje się sprężystością postaci, to oznacza zdolnym foton słownik.
Definicja FOTODIODA:
Co to jest półprzewodnikowy ze złączem p-n spolaryzowanym w kierunku zaporowym. Prąd zaporowy jest zazwyczaj bardzo mały. F. jest realizowana tak, aby fotony miały sposobność dotarcia do obszaru złącza foton znaczenie.

Czym jest FOTON znaczenie w Słownik fizyka F .