Słownik FOTOKOMÓRKA co to znaczy? Słownik elektronowa, gdzie źródłem elektronów jest fotokatoda.

Czy przydatne?

Co to jest Fotokomórka

Definicja z ang. PHOTOCELL, z niem. SCHRANKE.

Co to znaczy FOTOKOMÓRKA: próżniowa albo gazowana lampa elektronowa, gdzie źródłem elektronów jest fotokatoda, emitująca elektrony pod wpływem padającego na nią światła ( zewnętrzne zdarzenie fotoelektryczne). Natężenie prądu f. wykazuje, przy sporym napięciu anodowym, stan nasycenia. Natężenie prądu nasycenia jest proporcjonalne do natężenia światła padającego na fotokatodę. Prąd f. gazowanej nie wykazuje nasycenia na skutek zderzeniowej jonizacji gazu. Ta jonizacja jest powodem tak zwany wzmocnienia gazowego prądu f. Napięcie pracy f. gazowanej jest ograniczone napięciem zapłonu, tzn. napięciem, przy którym zaczyna się wyładowanie jarzeniowe w gazie wypełniającym f
Definicja FERMIONY:
Co to jest połówkowy, tzn. 1/2ħ, 1/2ħ, ... F. są leptony, kwarki, nukleony, jądra o nieparzystej liczbie nukleonów. F. podlegają zakazowi Pauliego. F. podlegają statystyce kwantowej Fermiego-Diraca, z której fotokomórka co to jest.
Definicja FALA POPRZECZNA.:
Co to jest cząsteczki ośrodka drgają w płaszczyznach prostopadłych do kierunku rozchodzenia się fali. F.p. mogą powstać w ośrodku, który charakteryzuje się sprężystością postaci, to oznacza zdolnym fotokomórka definicja.
Definicja FUNKCJA FALOWA:
Co to jest zobacz RÓWNANIE SCHRÖDINGERA fotokomórka co znaczy.
Definicja FOTOOGNIWO:
Co to jest polaryzacji zewnętrznej może być źródłem prądu elektrycznego - fotoogniwem. Stosowane dawniej fotoogniwa selenowe zostały wyparte poprzez fotoogniwa krzemowe, gdzie złącze p-n znajduje się na fotokomórka słownik.
Definicja FALE ELEKTROMAGNETYCZNE.:
Co to jest Maxwella prowadzi do twierdzenia, iż zmienne pole elektryczne skutkuje stworzenie wirowegopola magnetycznego, a zmienne pole magnetyczne - stworzenie wirowego pola elektrycznego. Zmienne pola fotokomórka znaczenie.

Czym jest FOTOKOMÓRKA znaczenie w Słownik fizyka F .