Słownik FOTOKOMÓRKA co to znaczy? Słownik elektronowa, gdzie źródłem elektronów jest fotokatoda.

Czy przydatne?

Co to jest Fotokomórka

Definicja z ang. PHOTOCELL, z niem. SCHRANKE.

Co to znaczy: próżniowa albo gazowana lampa elektronowa, gdzie źródłem elektronów jest fotokatoda, emitująca elektrony pod wpływem padającego na nią światła ( zewnętrzne zdarzenie fotoelektryczne). Natężenie prądu f. wykazuje, przy sporym napięciu anodowym, stan nasycenia. Natężenie prądu nasycenia jest proporcjonalne do natężenia światła padającego na fotokatodę. Prąd f. gazowanej nie wykazuje nasycenia na skutek zderzeniowej jonizacji gazu. Ta jonizacja jest powodem tak zwany wzmocnienia gazowego prądu f. Napięcie pracy f. gazowanej jest ograniczone napięciem zapłonu, tzn. napięciem, przy którym zaczyna się wyładowanie jarzeniowe w gazie wypełniającym f

Czym jest FOTOKOMÓRKA znaczenie w Słownik fizyka F .