Słownik FOTODIODA co to znaczy? Słownik spolaryzowanym w kierunku zaporowym. Prąd zaporowy jest.

Czy przydatne?

Co to jest Fotodioda

Definicja z ang. photodiode, z niem. Photodiode.

Co to znaczy: obiekt półprzewodnikowy ze złączem p-n spolaryzowanym w kierunku zaporowym. Prąd zaporowy jest zazwyczaj bardzo mały. F. jest realizowana tak, aby fotony miały sposobność dotarcia do obszaru złącza. Generowane w konsekwencji efektu fotoelektrycznego wewnętrznego nośniki prądu: elektrony i dziury poruszają się w obszarze złącza bardzo błyskawicznie. Czas zadziałania f. wynosi 10-7 s (co odpowiada sygnałowi o częstotliwości 10 MHz). Specjalnie realizowane f. umożliwiają detekcję sygnału o częstotliwości kilku GHz. Odmianą f. jest f. lawinowa pracująca przy wysokich napięciach zaporowych. Pochłonięty foton generuje parę elektron - dziura. Elektron w bardzo mocnym polu elektrycznym ulega takiemu przyspieszeniu, iż jego energia kinetyczna przewyższa szerokość przerwy energetycznej i jest możliwe wytworzenie następnej pary nośników (kosztem energii kinetycznej). Mechanizm taki powtarza się wielokrotnie w sposób lawinowy. Pojedynczy foton daje mocny sygnał elektryczny. (por. dioda półprzewodnikowa)

Czym jest FOTODIODA znaczenie w Słownik fizyka F .