Słownik FOTODIODA co to znaczy? Słownik spolaryzowanym w kierunku zaporowym. Prąd zaporowy jest.

Czy przydatne?

Co to jest Fotodioda

Definicja z ang. photodiode, z niem. Photodiode.

Co to znaczy FOTODIODA: obiekt półprzewodnikowy ze złączem p-n spolaryzowanym w kierunku zaporowym. Prąd zaporowy jest zazwyczaj bardzo mały. F. jest realizowana tak, aby fotony miały sposobność dotarcia do obszaru złącza. Generowane w konsekwencji efektu fotoelektrycznego wewnętrznego nośniki prądu: elektrony i dziury poruszają się w obszarze złącza bardzo błyskawicznie. Czas zadziałania f. wynosi 10-7 s (co odpowiada sygnałowi o częstotliwości 10 MHz). Specjalnie realizowane f. umożliwiają detekcję sygnału o częstotliwości kilku GHz. Odmianą f. jest f. lawinowa pracująca przy wysokich napięciach zaporowych. Pochłonięty foton generuje parę elektron - dziura. Elektron w bardzo mocnym polu elektrycznym ulega takiemu przyspieszeniu, iż jego energia kinetyczna przewyższa szerokość przerwy energetycznej i jest możliwe wytworzenie następnej pary nośników (kosztem energii kinetycznej). Mechanizm taki powtarza się wielokrotnie w sposób lawinowy. Pojedynczy foton daje mocny sygnał elektryczny. (por. dioda półprzewodnikowa)
Definicja FALA POPRZECZNA.:
Co to jest cząsteczki ośrodka drgają w płaszczyznach prostopadłych do kierunku rozchodzenia się fali. F.p. mogą powstać w ośrodku, który charakteryzuje się sprężystością postaci, to oznacza zdolnym fotodioda co znaczy.
Definicja FALA STOJĄCA:
Co to jest interferencji fal harmonicznych o jednakowych częstotliwościach i amplitudach biegnących w przeciwnych kierunkach. Sumując równania fal biegnących w dodatnim i ujemnym kierunku osi x można dostać fotodioda krzyżówka.
Definicja FUNKCJA ROZKŁADU FERMIEGO:
Co to jest DIRACA - zobacz FERMIONY fotodioda co to jest.
Definicja FILTR POLARYZACYJNY:
Co to jest wykorzystywany do otrzymywania z wiązki światła naturalnego wiązki światła spolaryzowanego. Przeważnie f.p. ma postać płytki materiału zwanego polaroidem, gdzie wykorzystuje się zdarzenie polaryzacji fotodioda słownik.
Definicja FALA UDERZENIOWA:
Co to jest ośrodku wtedy, gdy źródło fali porusza się względem ośrodka z prędkością v większą od prędkości fazowej fali sprężystej v0, która może rozchodzić się w tym ośrodku. W tych sytuacjach czoło fali fotodioda czym jest.

Czym jest FOTODIODA znaczenie w Słownik fizyka F .