Słownik FIZYKA co to znaczy? Słownik fundamentalnymi prawami rządzącymi zjawiskami zachodzącymi.

Czy przydatne?

Co to jest Fizyka

Definicja z ang. PHYSICS, z niem. PHYSIK.

Co to znaczy: edukacja przyrodnicza zajmująca się fundamentalnymi prawami rządzącymi zjawiskami zachodzącymi zarówno w otaczającym nas Wszechświecie, jak i w skali cząsteczek, atomów, jądra atomowego i cząstek elementarnych. Prawa f. są wyrażane jako formuły matematyczne. Gdyż językiem f. jest, czasem bardzo zaawansowany, formalizm matematyczny, zalicza się ją do nauk ścisłych. Z racji na ogromną rozmaitość badanych zjawisk można podzielić zakres zainteresowań f. na różne działy, takie jak: mechanika klasyczna, ciepło i termodynamika, f. statystyczna, elektrodynamika, optyka, f. kwantowa i tym podobne Z drugiej strony, istnieją dyscypliny naukowe takie jak fizykochemia, biofizyka, geofizyka czy astrofizyka, które zwracają uwagę na fundamentalne aspekty zjawisk zachodzących w ustalonych ożywionych i nieożywionych sferach otaczającego nas świata. Uważane jest, iż f. jest "matką" wszystkich nauk technicznych.
W XIX w. była nazywana filozofią przyrody

Czym jest FIZYKA znaczenie w Słownik fizyka F .