Słownik FERROELEKTRYK co to znaczy? Słownik spolaryzowania, co znaczy, iż nawet w nieobecności.

Czy przydatne?

Co to jest Ferroelektryk

Definicja z ang. ferroelectricity, z niem. ferroelectricity.

Co to znaczy FERROELEKTRYK: kryształ wykazujący stan spontanicznego spolaryzowania, co znaczy, iż nawet w nieobecności zewnętrznego pola elektrycznego polaryzacja kryształu różni się od zera. Ponadto można zmienić zwrot wektora polaryzacji spontanicznej poprzez przyłożenie zewnętrznego pola elektrycznego. Zależność polaryzacji od przyłożonego pola elektrycznego jest wyrażona poprzez pętlę histerezy przedstawioną na rysunku. Wartość względnej przenikalności elektrycznej (stałej dielektrycznej) ε f. jest spora i zależy od natężenia zewnętrznego pola elektrycznego. Stan ferroelektryczny znika ponad pewnej temp., zwanej temperaturą Curie TC. W temp. TC względna przenikalność elektryczna osiąga maksimum. Temp. Curie jest zwykle związana z występującym w krysztale przejściem fazowym i zmianą struktury krystalicznej. Ponad temp. Curie kryształ znajduje się w stanie paraelektrycznym. Do f. należy sporo kryształów o bardzo różnych składach chemicznych i strukturach krystalicznych, na przykład sól Seignette´a siarczan trójglicyny , dwuwodorowy fosforan potasowy i wielka ekipa podwójnych tlenków o strukturze typu perowskitu, której przedstawicielami są tytanian baru i tytanian ołowiu . Z racji na własne właściwości dielektryczne, piezoelektryczne i elektrooptyczne f., zarówno w formie monokryształów, jak ceramik i cienkich warstw, znajdują bardzo sporo zastosowań praktycznych. Spora wartość stałej dielektrycznej pozwala produkować kondensatory o małych rozmiarach i w miarę sporych pojemnościach. Występujące w takich materiałach zjawiska piezoelektryczne i piroelektryczne pozwalają skonstruować różnego typu przetworniki elektromechaniczne (użytkowane na przykład w technice ultradźwięków) i piroelektryczne czujniki energii promienistej. Dwa przeciwstawne stany spolaryzowania f. pozwalają na skonstruowanie cienkowarstwowych pamięci typu ROM użytkowanych w technice komputerowej
Definicja FIZYKA:
Co to jest przyrodnicza zajmująca się fundamentalnymi prawami rządzącymi zjawiskami zachodzącymi zarówno w otaczającym nas Wszechświecie, jak i w skali cząsteczek, atomów, jądra atomowego i cząstek ferroelektryk co znaczy.
Definicja FM:
Co to jest częstotliwości (z angielskiego: freQuency modulation). Sposób przekazywania informacji przy udziale (ultrakrótkich) fal radiowych polegająca na tym, iż sygnał o częstotliwości akustycznej nałożony na ferroelektryk krzyżówka.
Definicja FUNKCJA FALOWA:
Co to jest zobacz RÓWNANIE SCHRÖDINGERA ferroelektryk co to jest.
Definicja FOTON:
Co to jest która zawsze porusza się z prędkością c. F. nie może istnieć w spoczynku. Ładunek elektryczny f. = 0, spin f. = 1. F. jest kwantem promieniowania elektromagnetycznego o energii E = hv, pędzie ferroelektryk słownik.
Definicja FALA:
Co to jest przestrzeni zaburzenia stanu materii albo pola dowolnej wielkości fizycznej. Na przykład fale akustyczne w gazach albo cieczach są drganiami ciśnienia rozchodzącego się w takich ośrodkach, z kolei ferroelektryk czym jest.

Czym jest FERROELEKTRYK znaczenie w Słownik fizyka F .