Słownik FERMIONY co to znaczy? Słownik 1/2ħ, 1/2ħ, ... F. są leptony, kwarki, nukleony, jądra o.

Czy przydatne?

Co to jest Fermiony

Definicja z ang. fermions, z niem. Fermionen.

Co to znaczy: Cząstki mające spin połówkowy, tzn. 1/2ħ, 1/2ħ, ... F. są leptony, kwarki, nukleony, jądra o nieparzystej liczbie nukleonów. F. podlegają zakazowi Pauliego. F. podlegają statystyce kwantowej Fermiego-Diraca, z której można wyprowadzić wyrażenie na funkcje rozkładu Fermiego-Diraca. fF(E)- prawdopodobieństwo znalezienia fermionu w stanie o energii E EF - energia (poziom) Fermiego k - stała Boltzmanna Dla temp. T = 0, fF(E) = 1 dla E < EF i fF(E) = 0 dla E > EF. Dla energii E = EF funkcja fF maleje skokowo do zera. Znaczy to, iż odpowiednio z zakazem Pauliego fermiony zajmują kolejno wszystkie dozwolone stany energetyczne aż do energii E = EF. Dla temp. T > 0 funkcja fF(E) maleje do zera w sposób ciągły (por. rys). Odbywa się to w dziedzinie energii rzędu ą kT wokół EF

Czym jest FERMIONY znaczenie w Słownik fizyka F .