Słownik FARADAYA PRAWO INDUKCJI. co to znaczy? Słownik bazuje na powstawaniu siły.

Czy przydatne?

Co to jest Indukcji Prawo Faradaya

Definicja z ang. Faraday's law of induction., z niem. Faradayschen Induktionsgesetz..

Co to znaczy: Zdarzenie indukcji elektromagnetycznej bazuje na powstawaniu siły elektromotorycznej albo prądu elektrycznego (w obwodzie zamkniętym) spowodowanego zmianami strumienia indukcji magnetycznej. Jeżeli w jednorodnym polu magnetycznym, którego linie indukcji przenikają rysunek, umieścić dwa równoległe przewodniki zwarte oporem R, a wzdłuż przewodników przesuwać z prędkością v zwierający je przewodzący pręt, to w utworzonym w ten sposób obwodzie popłynie prąd elektryczny. Odbywa się tak dlatego, iż siła Lorentza , działająca na elektrony swobodne, skutkuje przemieszczanie ich w kierunku dolnego końca pręta. W ten sposób na końcach pręta pojawia się różnica potencjałów, a w obwodzie płynie prąd o natężeniu I odpowiednio z ruchem wskazówek zegara. Pojawia się więc siła elektrodynamiczna, której wartość wynosi: F = I l B, o zwrocie przeciwnym do zwrotu wektora prędkości. Robota wykonana na przesunięcie pręta na drodze dx wynosi: dW = -Fdx = bIldx Ciepło wydzielone w obwodzie: dQ = EIdt, gdzie E- indukowana siła elektromotoryczna (SEM indukcji), dt - wzrost czasu. Korzystając z zasady zachowania energii można napisać: Gdyż Bldx = Bds = dΦ, można wzór (*) napisać w formie: Wzór ten wyraża p.i.F., które można sformułować w następujący sposób: Siła elektromotoryczna indukcji jest równa szybkości zmian strumienia indukcji magnetycznej przenikającego obwód. Reguła określająca kierunek indukowanego prądu: Prąd wzbudzony indukcyjnie ma taki kierunek, iż przeciwdziała on zmianie, która go wywołała. Reguła ta, zwana regułą kierunkową Lenza nie należy do reguł umownych, spotykanych regularnie w nauce o elektryczności i magnetyzmie. Stanowi ona prawo przyrody, gdyż jest specjalnym sformułowaniem zasady zachowania energii. Gdyby powiodło się skonstruować prądnicę, której działanie nie podlegałoby regule Lenza, to byłaby ona perpetuum mobile pierwszego rodzaju. P.i.F. jest jednym z podstawowych praw elektromagnetyzmu. Stanowi także podstawę działania wielu urządzeń technicznych, na przykład prądnicy i transformatora, urządzeń powszechnie użytkowanych w energetyce

Czym jest FARADAYA PRAWO INDUKCJI znaczenie w Słownik fizyka F .