Słownik FALE RADIOWE co to znaczy? Słownik sporych długościach (od ok. 10-3 do 104 m) i niezbyt.

Czy przydatne?

Co to jest Radiowe Fale

Definicja z ang. RADIO WAVES, z niem. RADIO WAVES.

Co to znaczy FALE RADIOWE: fale elektromagnetyczne o względnie sporych długościach (od ok. 10-3 do 104 m) i niezbyt sporych częstotliwościach (od ok. 105 do 1011 Hz). W skład widma f.r. wchodzą: mikrofale, fale o ultrawysokich (UHF) i bardzo wysokich (VHF) częstotliwościach, które są stosowane do nadawania audycji telewizyjnych, w łączności radiowej i transmisji mowy i muzyki sposobem modulacji częstotliwości ( FM); fale krótkie, średnie i długie stosowane w łączności i transmisji audycji radiowych sposobem modulacji amplitudy ( AM). Sporo obiektów we Wszechświecie emituje f.r., które mogą być jednym ze źródeł informacji o aktualnym stanie Wszechświata i o jego historii. Fale takie są odbierane poprzez radioteleskopy
Definicja FAZA (TERMODYNAMICZNA):
Co to jest zestaw wszystkich części układu mających jednakowy skład chemiczny i znajdujących się w jednakowym stanie termodynamicznym, na przykład etap gazowa, ciekła, stała fale radiowe co znaczy.
Definicja FONONY.:
Co to jest krystalicznej można wzbudzać fale sprężyste zarówno poprzeczne, jak i podłużne. Zasadniczy wpływ na rozchodzenie się fal ma periodyczna struktura sieci krystalicznej. Energia fal sprężystych fale radiowe krzyżówka.
Definicja FOTOPOWIELACZ ELEKTRONOWY:
Co to jest scyntylacja) padający na fotokatodę K, na zasadzie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego, wybija z niej elektron. Elektron ten jest przyspieszany polem elektrycznym pomiędzy katodą K i dynodą D1 fale radiowe co to jest.
Definicja FALA STOJĄCA:
Co to jest interferencji fal harmonicznych o jednakowych częstotliwościach i amplitudach biegnących w przeciwnych kierunkach. Sumując równania fal biegnących w dodatnim i ujemnym kierunku osi x można dostać fale radiowe słownik.
Definicja FALA:
Co to jest przestrzeni zaburzenia stanu materii albo pola dowolnej wielkości fizycznej. Na przykład fale akustyczne w gazach albo cieczach są drganiami ciśnienia rozchodzącego się w takich ośrodkach, z kolei fale radiowe czym jest.

Czym jest FALE RADIOWE znaczenie w Słownik fizyka F .