Słownik FALE MATERII co to znaczy? Słownik zobacz FALE DE BROGLIE´A. Definicja Materii Fale.

Czy przydatne?

Co to jest Materii Fale

Definicja z ang. WAVES OF MATTER, z niem. WAVES OF MATTER.

Co to znaczy FALE MATERII: zobacz FALE DE BROGLIE´A
Definicja FAZA (TERMODYNAMICZNA):
Co to jest zestaw wszystkich części układu mających jednakowy skład chemiczny i znajdujących się w jednakowym stanie termodynamicznym, na przykład etap gazowa, ciekła, stała fale materii co znaczy.
Definicja FALE MECHANICZNE.:
Co to jest mechaniczne (odkształcenia), rozchodzące się w ośrodku sprężystym, nazywają się falami sprężystymi. Jeśli amplitudy drgań cząsteczek ośrodka są małe, to fale nazywają się akustycznymi albo fale materii krzyżówka.
Definicja FOTON:
Co to jest która zawsze porusza się z prędkością c. F. nie może istnieć w spoczynku. Ładunek elektryczny f. = 0, spin f. = 1. F. jest kwantem promieniowania elektromagnetycznego o energii E = hv, pędzie fale materii co to jest.
Definicja FOURIERA SZEREG.:
Co to jest 1830) wykazał, iż do opisu w najwyższym stopniu ogólnych postaci fal periodycznych wystarczą łatwe fale harmoniczne. Dowolny periodyczny ruch cząstki może być przedstawiony jako kombinacja liniowa fale materii słownik.
Definicja FERROELEKTRYK:
Co to jest stan spontanicznego spolaryzowania, co znaczy, iż nawet w nieobecności zewnętrznego pola elektrycznego polaryzacja kryształu różni się od zera. Ponadto można zmienić zwrot wektora polaryzacji fale materii czym jest.

Czym jest FALE MATERII znaczenie w Słownik fizyka F .