Słownik FALE ELEKTROMAGNETYCZNE. co to znaczy? Słownik twierdzenia, iż zmienne pole elektryczne.

Czy przydatne?

Co to jest Elektromagnetyczne Fale

Definicja z ang. ELECTROMAGNETIC WAVES., z niem. RADIO WAVES..

Co to znaczy FALE ELEKTROMAGNETYCZNE.: Badanie równań Maxwella prowadzi do twierdzenia, iż zmienne pole elektryczne skutkuje stworzenie wirowegopola magnetycznego, a zmienne pole magnetyczne - stworzenie wirowego pola elektrycznego. Zmienne pola elektryczne i magnetyczne są ze sobą powiązane tworząc jedno pole elektromagnetyczne scharakteryzowane dwoma wektorami: natężenia pola elektrycznego i natężenia pola magnetycznego . Zmienne pole elektromagnetyczne rozchodzi się w przestrzeni w formie fali elektromagnetycznej, której równania różniczkowe mają następującą postać: gdzie ε i μ - względna dielektryczna i magnetyczna przenikalność ośrodka. Dla próżni ε = μ = 1 i v = c. Zatem stała elektrodynamiczna jest równa prędkości rozchodzenia się f.e. w próżni. Z drugiej strony jest ona równa prędkości rozchodzenia się światła w próżni. Można więc, odpowiednio z Maxwellem, uważać, iż światło jest f.e. Rozmiar nazywa się współczynnikiem załamania fali elektromagnetycznej w danym ośrodku. Dla ośrodków diamagnetycznych albo paramagnetycznych , (μ ≅ 1), . Równanie różniczkowe płaskiej f.e. rozchodzącej się w próżni w kierunku osi z prostokątnego układu współrzędnych można przedstawić w formie: F.e. jest falą poprzeczną. Wektory drgają w zgodnej fazie w płaszczyznach do siebie prostopadłych. Oprócz tego leżą one w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali, czyli prostopadłej do wektora prędkości rozchodzenia się fali. Istotną cechą f.e. jest umiejętność przenoszenia energii. Szybkość przepływu energii poprzez jednostkową powierzchnię można opisać wektorem Poyntinga ( Poyntinga wektor). Wektor ma kierunek ruchu fali
Definicja FALOWA TEORIA ŚWIATŁA.:
Co to jest uznawały wiązkę światła za zestaw cząstek-korpuskuł ( korpuskularna teoria światła). Odkrycie zjawisk dyfrakcji i interferencji stało się dowodem na to, iż światło jest falą. Dodatkowo zdarzenie fale elektromagnetyczne. co znaczy.
Definicja FULLERENY:
Co to jest alotropowa węgla, prócz diamentu i grafitu. F. są strukturami trójwymiarowymi przypominającymi klatki, wewnątrz puste. W najwyższym stopniu stabilnym symetrycznym f. jest cząsteczka C60, o kształcie fale elektromagnetyczne. krzyżówka.
Definicja FALE MECHANICZNE.:
Co to jest mechaniczne (odkształcenia), rozchodzące się w ośrodku sprężystym, nazywają się falami sprężystymi. Jeśli amplitudy drgań cząsteczek ośrodka są małe, to fale nazywają się akustycznymi albo fale elektromagnetyczne. co to jest.
Definicja FALE MATERII:
Co to jest zobacz FALE DE BROGLIE´A fale elektromagnetyczne. słownik.
Definicja FOTOOGNIWO:
Co to jest polaryzacji zewnętrznej może być źródłem prądu elektrycznego - fotoogniwem. Stosowane dawniej fotoogniwa selenowe zostały wyparte poprzez fotoogniwa krzemowe, gdzie złącze p-n znajduje się na fale elektromagnetyczne. czym jest.

Czym jest FALE ELEKTROMAGNETYCZNE znaczenie w Słownik fizyka F .