Słownik FALA co to znaczy? Słownik zaburzenia stanu materii albo pola dowolnej wielkości fizycznej.

Czy przydatne?

Co to jest Fala

Definicja z ang. WAVE, z niem. WAVE.

Co to znaczy FALA: rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia stanu materii albo pola dowolnej wielkości fizycznej. Na przykład fale akustyczne w gazach albo cieczach są drganiami ciśnienia rozchodzącego się w takich ośrodkach, z kolei fale elektromagnetyczne to rozchodzące się w przestrzeni drgania natężeń pola elektromagnetycznego
Definicja FOTOPOWIELACZ ELEKTRONOWY:
Co to jest scyntylacja) padający na fotokatodę K, na zasadzie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego, wybija z niej elektron. Elektron ten jest przyspieszany polem elektrycznym pomiędzy katodą K i dynodą D1 fala co znaczy.
Definicja FERROMAGNETYK:
Co to jest występuje zdarzenie spontanicznego namagnesowania, przejawiające się istnieniem makroskopowych obszarów jednorodnie namagnesowanych ( domena magnetyczna) w nieobecności zewnętrznego pola fala krzyżówka.
Definicja FONONY.:
Co to jest krystalicznej można wzbudzać fale sprężyste zarówno poprzeczne, jak i podłużne. Zasadniczy wpływ na rozchodzenie się fal ma periodyczna struktura sieci krystalicznej. Energia fal sprężystych fala co to jest.
Definicja FERMI ENRICO:
Co to jest Rzym - 1954). W 1922 dostał stopień doktora w Scuola Normale Superiore w Pizie. W 1926 został profesorem fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Rzymskim. W 1938 opuścił Włochy i został profesorem w fala słownik.
Definicja FERMIONY:
Co to jest połówkowy, tzn. 1/2ħ, 1/2ħ, ... F. są leptony, kwarki, nukleony, jądra o nieparzystej liczbie nukleonów. F. podlegają zakazowi Pauliego. F. podlegają statystyce kwantowej Fermiego-Diraca, z której fala czym jest.

Czym jest FALA znaczenie w Słownik fizyka F .