Słownik FALA STOJĄCA co to znaczy? Słownik harmonicznych o jednakowych częstotliwościach i.

Czy przydatne?

Co to jest Stojąca Fala

Definicja z ang. STANDING WAVE, z niem. Standing Wave.

Co to znaczy: powstaje wskutek interferencji fal harmonicznych o jednakowych częstotliwościach i amplitudach biegnących w przeciwnych kierunkach. Sumując równania fal biegnących w dodatnim i ujemnym kierunku osi x można dostać równanie f.s.: y1 = Asin(ωt - kx) y2 = Asin(ωt + kx) Amplituda drgania B będzie równa zeru w punktach, dla których spełniona jest zależność: Nieruchome będą więc te punkty, dla których wartości x są następujące: Punkty te, znajdujące się w odległościach wzajemnych równych połowie długości fali bieżącej albo biegnącej, nazywają się węzłami f.s. W połowie odległości między węzłami znajdują się strzałki (międzywęźla) f.s., gdzie drganie osiąga największą amplitudę równą 2A. F.s. powstaje przeważnie wskutek interferencji fali padającej i fali odbitej

Czym jest FALA STOJĄCA znaczenie w Słownik fizyka F .