Słownik FALA POPRZECZNA. co to znaczy? Słownik płaszczyznach prostopadłych do kierunku rozchodzenia.

Czy przydatne?

Co to jest Poprzeczna Fala

Definicja z ang. WAVE CROSS., z niem. WAVE CROSS..

Co to znaczy FALA POPRZECZNA.: fala, gdzie cząsteczki ośrodka drgają w płaszczyznach prostopadłych do kierunku rozchodzenia się fali. F.p. mogą powstać w ośrodku, który charakteryzuje się sprężystością postaci, to oznacza zdolnym przeciwstawiać się odkształceniu przesunięcia. F.p. mogą więc istnieć w ciałach stałych. Odpowiednikiem mogą być fale rozchodzące się wzdłuż strun instrumentów muzycznych. Fale tworzące się na swobodnej powierzchni cieczy lub na powierzchni granicy dwóch nie mieszających się cieczy, które mają różne gęstości, są wyjątkiem od tej reguły. Specjalne właściwości fal powierzchniowych są powiązane z siłami ciężkości i napięcia powierzchniowego, które grają sporą rolę przy rozchodzeniu się tych fal. Drgające cząsteczki cieczy wykonują równocześnie drgania poprzeczne i podłużne, zakreślając tory eliptyczne albo bardziej złożone. F.p. są fale elektromagnetyczne, które stanowią zaburzenia pola elektromagnetycznego i nie są falami mechanicznymi
Definicja FIZYKA KWANTOWA:
Co to jest fizyki klasycznej i zawiera prawa klasyczne jako własne przypadki specjalne. F.k. rozszerza zakres stosowalności praw fizyki na sytuacja małych rozmiarów. Jest więc fizyką mikroświata. Podstawową fala poprzeczna. co to jest.
Definicja FALA:
Co to jest przestrzeni zaburzenia stanu materii albo pola dowolnej wielkości fizycznej. Na przykład fale akustyczne w gazach albo cieczach są drganiami ciśnienia rozchodzącego się w takich ośrodkach, z kolei fala poprzeczna. definicja.
Definicja FALA UDERZENIOWA:
Co to jest ośrodku wtedy, gdy źródło fali porusza się względem ośrodka z prędkością v większą od prędkości fazowej fali sprężystej v0, która może rozchodzić się w tym ośrodku. W tych sytuacjach czoło fali fala poprzeczna. co znaczy.
Definicja FOTODIODA:
Co to jest półprzewodnikowy ze złączem p-n spolaryzowanym w kierunku zaporowym. Prąd zaporowy jest zazwyczaj bardzo mały. F. jest realizowana tak, aby fotony miały sposobność dotarcia do obszaru złącza fala poprzeczna. słownik.
Definicja FALA PODŁUŻNA:
Co to jest gdzie drgania cząsteczek ośrodka są równoległe do kierunku rozchodzenia się fali. F.p. może rozchodzić się w każdym ośrodku: stałym, ciekłym i gazowym. Odpowiednikiem f.p. jest fala dźwiękowa fala poprzeczna. znaczenie.

Czym jest FALA POPRZECZNA znaczenie w Słownik fizyka F .