Słownik EPICYKL co to znaczy? Słownik zobacz UKŁAD GEOCENTRYCZNY. Definicja Epicykl znaczenie.

Czy przydatne?

Co to jest Epicykl

Definicja z ang. EPICYCLE, z niem. epicycle.

Co to znaczy EPICYKL: zobacz UKŁAD GEOCENTRYCZNY
Definicja EFEKT FOTOELEKTRYCZNY WEWNĘTRZNY:
Co to jest światło dodatkowych (nierównowagowych) nośników ładunku elektrycznego (elektronów i dziur) w półprzewodnikach i izolatorach. E.f.w. zachodzi wtedy, gdy energia kwantu światła hv ≥ Eg dla epicykl co to jest.
Definicja ENTROPIA:
Co to jest odosobnionego układu termodynamicznego, która charakteryzuje kierunek przebiegu samorzutnych mechanizmów w tym układzie. E ustala kierunek mechanizmów nieodwracalnych. Wzrost e to relacja ilości epicykl definicja.
Definicja ENERGIA JONIZACJI:
Co to jest trzeba dostarczyć elektronowi, aby został wyrzucony poza obręb atomu. Wg teorii Bohra atomu wodoru e.j. elektronu w stanie fundamentalnym wynosi 13,6 eV. W stanach wzbudzonych e.j. jest mniejsza epicykl co znaczy.
Definicja EINSTEIN ALBERT:
Co to jest amerykański (1879-1955). Dokonał przewrotu w obrazie świata fizyki klasycznej, formułując specjalną (1905) i ogólną (1907) teorie względności. Słynny wzór E = mc2 ogłosił w r. 1907. W latach 1902 epicykl słownik.
Definicja EMISJA WTÓRNA ELEKTRONÓW:
Co to jest zobacz EMISJA ELEKTRONÓW epicykl znaczenie.

Czym jest EPICYKL znaczenie w Słownik fizyka E .