Słownik ENERGIA WEWNĘTRZNA co to znaczy? Słownik cząsteczek ciała, jest to energii ruchów cieplnych.

Czy przydatne?

Co to jest Wewnętrzna Energia

Definicja z ang. INTERNAL ENERGY, z niem. ENERGIEBINNEN.

Co to znaczy: suma wszystkich rodzajów energii cząsteczek ciała, jest to energii ruchów cieplnych cząsteczek i energii oddziaływania pomiędzy cząsteczkami. E.w. zależy tylko od stanu termodynamicznego ciała, tzn. jest jednoznaczną funkcją parametrów stanu. Dla gazu doskonałego e.w. zależy od temp. i masy gazu. W skład e.w. nie wchodzą makroskopowa energia kinetyczna i potencjalna ciał jako całości

Czym jest ENERGIA WEWNĘTRZNA znaczenie w Słownik fizyka E .