Słownik ENERGIA WEWNĘTRZNA co to znaczy? Słownik cząsteczek ciała, jest to energii ruchów cieplnych.

Czy przydatne?

Co to jest Wewnętrzna Energia

Definicja z ang. INTERNAL ENERGY, z niem. ENERGIEBINNEN.

Co to znaczy ENERGIA WEWNĘTRZNA: suma wszystkich rodzajów energii cząsteczek ciała, jest to energii ruchów cieplnych cząsteczek i energii oddziaływania pomiędzy cząsteczkami. E.w. zależy tylko od stanu termodynamicznego ciała, tzn. jest jednoznaczną funkcją parametrów stanu. Dla gazu doskonałego e.w. zależy od temp. i masy gazu. W skład e.w. nie wchodzą makroskopowa energia kinetyczna i potencjalna ciał jako całości
Definicja EFEKT TUNELOWY:
Co to jest z falowymi właściwościami poruszających się cząstek, opierające na przenikaniu poprzez barierę energetyczną o energii potencjalnej U0 cząstek o całkowitej energii mniejszej od wysokości bariery energia wewnętrzna co to jest.
Definicja ENERGIA RELATYWISTYCZNA:
Co to jest jest zdefiniowana w następujący sposób: (*)lubE = mc2gdzie specjalna teoria względności, transformacja Lorentza. W razie nierelatywistycznym (β energia wewnętrzna definicja.
Definicja ECHO:
Co to jest powtórzenie impulsu dźwiękowego wywołane odbiciem fali dźwiękowej od przeszkody (ściany, skraju lasu i tym podobne energia wewnętrzna co znaczy.
Definicja ENERGIA SPRĘŻYSTA.:
Co to jest ciałem odkształcanym gromadzi się w formie energii sprężystej. E.s. rozciąganego pręta można przedstawić w formie: Wzrost energiidEs = Fdl = Fl0dεgdzie: Podstawiając F = Sσ i σ = Eε energia wewnętrzna słownik.
Definicja EMISJA WTÓRNA ELEKTRONÓW:
Co to jest zobacz EMISJA ELEKTRONÓW energia wewnętrzna znaczenie.

Czym jest ENERGIA WEWNĘTRZNA znaczenie w Słownik fizyka E .