Słownik ENERGIA FALI co to znaczy? Słownik sprężystym poprzez falę. Zmiana energii kinetycznej.

Czy przydatne?

Co to jest Fali Energia

Definicja z ang. WAVE ENERGY, z niem. WAVE ENERGY.

Co to znaczy ENERGIA FALI: energia przenoszona w ośrodku sprężystym poprzez falę. Zmiana energii kinetycznej małej objętości dV ośrodka sprężystego, związana z rozchodzeniem się w ośrodku fali płaskiej opisanej wzorem , jest równa: ρ - gęstość ośrodka. Obliczając pracę odkształcenia objętości dV ośrodka przy ruchu falowym można wykazać, iż energia potencjalna dEP ośrodka o objętości dV jest równa jego energii kinetycznej. Całkowita energia jest sumą energii potencjalnej i kinetycznej: dE = ρA2◜dVcos(ωt-kx) Objętościowa gęstość energii wynosi: w = ρA2◜dVcos(ωt-kx)max. wartość gęstości energii fal o jednakowej częstotliwości, rozchodzących się w tym samym ośrodku, jest wprost proporcjonalna do kwadratu ich amplitudy
Definicja ECHOSONDA:
Co to jest wysyłające fale ultradźwiękowe w pewnym kierunku i w dalszym ciągu rejestrujące falę odbitą. E. zainstalowana na statku pozwala określić głębokość morza pod dnem statku, umożliwia także energia fali co znaczy.
Definicja ENERGIA RELATYWISTYCZNA:
Co to jest jest zdefiniowana w następujący sposób: (*)lubE = mc2gdzie specjalna teoria względności, transformacja Lorentza. W razie nierelatywistycznym (β energia fali krzyżówka.
Definicja EFEKT MEISSNERA:
Co to jest OCHSENFELDA - zobacz NADPRZEWODNICTWO energia fali co to jest.
Definicja ENERGIA JONIZACJI:
Co to jest trzeba dostarczyć elektronowi, aby został wyrzucony poza obręb atomu. Wg teorii Bohra atomu wodoru e.j. elektronu w stanie fundamentalnym wynosi 13,6 eV. W stanach wzbudzonych e.j. jest mniejsza energia fali słownik.
Definicja EFEKT FOTOELEKTRYCZNY WEWNĘTRZNY:
Co to jest światło dodatkowych (nierównowagowych) nośników ładunku elektrycznego (elektronów i dziur) w półprzewodnikach i izolatorach. E.f.w. zachodzi wtedy, gdy energia kwantu światła hv ≥ Eg dla energia fali czym jest.

Czym jest ENERGIA FALI znaczenie w Słownik fizyka E .