Słownik EMULSJE JĄDROWE (KLISZE JĄDROWE) co to znaczy? Słownik cząstek jonizujących. E.j. były.

Czy przydatne?

Co to jest EMULSJE JĄDROWE (KLISZE JĄDROWE)

Definicja z ang. Nuclear emulsion (Film NUCLEAR), z niem. Kernemulsion (Film KERN).

Co to znaczy EMULSJE JĄDROWE (KLISZE JĄDROWE): materiały użytkowane do rejestracji cząstek jonizujących. E.j. były najwcześniej użytkowanym detektorem śladowym. Materiałem światłoczułym jest bromek srebra (AgBr). Klisza jądrowa jest grubsza od kliszy fotograficznej. Cząstka jonizująca zostawia w emulsji ślad - obraz utajony, który należy spowodować i utrwalić. Mechanizm ten jest bardziej skomplikowany niż dla zwyczajnych klisz fotograficznych. Tory cząstek jonizujących są obserwowane i mierzone dzięki szczególnych mikroskopów. Emulsje są także użytkowane w dozymetrii promieniowania. Dawka promieniowania może być ustalona z zaczernienia emulsji (bez badania pojedynczych śladów)
Definicja ELEKTROLIZA:
Co to jest chemicznych towarzyszących przepływowi prądu elektrycznego poprzez elektrolit. Jeżeli w naczyniu zawierającym wodny roztwór kwasu, zasady albo soli umieścić dwie elektrody połączone z zewnętrznym emulsje jądrowe (klisze jądrowe) co znaczy.
Definicja ETER KOSMICZNY:
Co to jest hipotetyczny ośrodek niezbędny do propagacji (rozchodzenia się) poprzecznych fal świetlnych ( falowa teoria światła emulsje jądrowe (klisze jądrowe) krzyżówka.
Definicja EFEKT MAGNUSA:
Co to jest zobacz SIŁA NOŚNA DYNAMICZNA emulsje jądrowe (klisze jądrowe) co to jest.
Definicja EPICYKL:
Co to jest zobacz UKŁAD GEOCENTRYCZNY emulsje jądrowe (klisze jądrowe) słownik.
Definicja ENERGIA SPOCZYNKOWA:
Co to jest zobacz Specjalna TEORIA WZGLĘDNOŚCI emulsje jądrowe (klisze jądrowe) czym jest.

Czym jest EMULSJE JĄDROWE (KLISZE znaczenie w Słownik fizyka E .