Słownik EMULSJE JĄDROWE (KLISZE JĄDROWE) co to znaczy? Słownik cząstek jonizujących. E.j. były.

Czy przydatne?

Co to jest EMULSJE JĄDROWE (KLISZE JĄDROWE)

Definicja z ang. Nuclear emulsion (Film NUCLEAR), z niem. Kernemulsion (Film KERN).

Co to znaczy EMULSJE JĄDROWE (KLISZE JĄDROWE): materiały użytkowane do rejestracji cząstek jonizujących. E.j. były najwcześniej użytkowanym detektorem śladowym. Materiałem światłoczułym jest bromek srebra (AgBr). Klisza jądrowa jest grubsza od kliszy fotograficznej. Cząstka jonizująca zostawia w emulsji ślad - obraz utajony, który należy spowodować i utrwalić. Mechanizm ten jest bardziej skomplikowany niż dla zwyczajnych klisz fotograficznych. Tory cząstek jonizujących są obserwowane i mierzone dzięki szczególnych mikroskopów. Emulsje są także użytkowane w dozymetrii promieniowania. Dawka promieniowania może być ustalona z zaczernienia emulsji (bez badania pojedynczych śladów)
Definicja ENERGIA:
Co to jest stanu układu fizycznego, związana z wykonaniem pracy nad tym układem albo z dostarczeniem do tego układu ciepła. Upraszczając można mówić, iż układ obdarzony e. jest zdolny wykonać pracę W albo emulsje jądrowe (klisze jądrowe) co to jest.
Definicja EMISJA ELEKTRONÓW:
Co to jest autoelektronowa, emisja zimna, emisja polowa - wychodzenie elektronów z metalu albo półprzewodnika pod wpływem silnego pola elektrycznego (rzędu 106-108 V/m). Elektrony pokonują barierę potencjałów emulsje jądrowe (klisze jądrowe) definicja.
Definicja ELEKTROMAGNETYZM:
Co to jest spowodowanych istnieniem ładunków elektrycznych zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. Początki edukacji o elektryczności sięgają VI wieku przed naszą erą, kiedy Tales z Miletu obserwował przyciąganie emulsje jądrowe (klisze jądrowe) co znaczy.
Definicja ENERGIA RELATYWISTYCZNA:
Co to jest jest zdefiniowana w następujący sposób: (*)lubE = mc2gdzie specjalna teoria względności, transformacja Lorentza. W razie nierelatywistycznym (β emulsje jądrowe (klisze jądrowe) słownik.
Definicja ELEKTRONIKA:
Co to jest zajmująca się emisją elektronów z przewodników i półprzewodników, sterowaniem prądami elektronowymi płynącymi w próżni, gazach i półprzewodnikach i konstrukcją różnego typu urządzeń elektronicznych emulsje jądrowe (klisze jądrowe) znaczenie.

Czym jest EMULSJE JĄDROWE (KLISZE znaczenie w Słownik fizyka E .