Słownik ELEKTROWNIA co to znaczy? Słownik produkowana jest energia elektryczna kosztem spalania.

Czy przydatne?

Co to jest Elektrownia

Definicja z ang. POWER STATION, z niem. ENERGIE.

Co to znaczy ELEKTROWNIA: zespół budynków i urządzeń, gdzie produkowana jest energia elektryczna kosztem spalania różnego rodzaju paliwa albo zastosowania innych form energii. Przewarzająca część polskich e. to e. korzystające z energii cieplnej powstającej przy spalaniu węgla kamiennego i brunatnego. Produkowana przy spalaniu paliwa para wodna napędza turbiny sprzężone z trójfazowymi prądnicami (generatorami) prądu zmiennego. Istnieją także e. wykorzystujące energię potencjalną pola grawitacyjnego, gdzie spiętrzona woda bezpośrednio napędza turbiny sprzężone z prądnicami. W tak zwany elektrowniach szczytowo pompowych turbiny pompują wodę do wysoko położonego zbiornika w okresie małego zapotrzebowania na energię elektryczną. Prądnice pracują wtedy jako silniki zasilane z sieci energetycznej. W trakcie zwiększonego zapotrzebowania na energię, e. pracuje jak zwyczajna e. wodna. Do napędzania generatorów można także użyć energii wiatru. Europejskie e. wytwarzają prąd zmienny o częstotliwości 50 Hz, który jest przesyłany pod wysokim napięciem do krajowych sieci energetycznych. By uniknąć strat w sieci energetycznej, wszystkie generatory powinny pracować w zgodnej fazie. Dlatego tak istotna jest fazowa synchronizacja pracy prądnic i ścisłe przestrzeganie stałości częstotliwości generowanego napięcia
Definicja ENTROPIA:
Co to jest odosobnionego układu termodynamicznego, która charakteryzuje kierunek przebiegu samorzutnych mechanizmów w tym układzie. E ustala kierunek mechanizmów nieodwracalnych. Wzrost e to relacja ilości elektrownia co znaczy.
Definicja ELEKTROMAGNETYZM:
Co to jest spowodowanych istnieniem ładunków elektrycznych zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. Początki edukacji o elektryczności sięgają VI wieku przed naszą erą, kiedy Tales z Miletu obserwował przyciąganie elektrownia krzyżówka.
Definicja ELEKTROLIZA:
Co to jest chemicznych towarzyszących przepływowi prądu elektrycznego poprzez elektrolit. Jeżeli w naczyniu zawierającym wodny roztwór kwasu, zasady albo soli umieścić dwie elektrody połączone z zewnętrznym elektrownia co to jest.
Definicja ETER KOSMICZNY:
Co to jest hipotetyczny ośrodek niezbędny do propagacji (rozchodzenia się) poprzecznych fal świetlnych ( falowa teoria światła elektrownia słownik.
Definicja EFEKT NASKÓRKOWY.:
Co to jest wirowym indukowanym wewnątrz przewodnika, poprzez który płynie prąd zmienny wysokiej częstotliwości, wypadkowy prąd płynie tylko po powierzchni przewodnika. Prąd ten nazywa się prądem naskórkowym elektrownia czym jest.

Czym jest ELEKTROWNIA znaczenie w Słownik fizyka E .