Słownik ELEKTROWNIA co to znaczy? Słownik produkowana jest energia elektryczna kosztem spalania.

Czy przydatne?

Co to jest Elektrownia

Definicja z ang. POWER STATION, z niem. ENERGIE.

Co to znaczy ELEKTROWNIA: zespół budynków i urządzeń, gdzie produkowana jest energia elektryczna kosztem spalania różnego rodzaju paliwa albo zastosowania innych form energii. Przewarzająca część polskich e. to e. korzystające z energii cieplnej powstającej przy spalaniu węgla kamiennego i brunatnego. Produkowana przy spalaniu paliwa para wodna napędza turbiny sprzężone z trójfazowymi prądnicami (generatorami) prądu zmiennego. Istnieją także e. wykorzystujące energię potencjalną pola grawitacyjnego, gdzie spiętrzona woda bezpośrednio napędza turbiny sprzężone z prądnicami. W tak zwany elektrowniach szczytowo pompowych turbiny pompują wodę do wysoko położonego zbiornika w okresie małego zapotrzebowania na energię elektryczną. Prądnice pracują wtedy jako silniki zasilane z sieci energetycznej. W trakcie zwiększonego zapotrzebowania na energię, e. pracuje jak zwyczajna e. wodna. Do napędzania generatorów można także użyć energii wiatru. Europejskie e. wytwarzają prąd zmienny o częstotliwości 50 Hz, który jest przesyłany pod wysokim napięciem do krajowych sieci energetycznych. By uniknąć strat w sieci energetycznej, wszystkie generatory powinny pracować w zgodnej fazie. Dlatego tak istotna jest fazowa synchronizacja pracy prądnic i ścisłe przestrzeganie stałości częstotliwości generowanego napięcia
Definicja ENERGIA JONIZACJI:
Co to jest trzeba dostarczyć elektronowi, aby został wyrzucony poza obręb atomu. Wg teorii Bohra atomu wodoru e.j. elektronu w stanie fundamentalnym wynosi 13,6 eV. W stanach wzbudzonych e.j. jest mniejsza elektrownia co to jest.
Definicja ELEKTRONOWOLT:
Co to jest albo pracy stosowana powszechnie w fizyce mikroświata. Robota wykonana na przyspieszenie cząstki naładowanej ładunkiem Q poprzez pole elektryczne o różnicy potencjałów U wynosi: i jest równa elektrownia definicja.
Definicja ELEKTROMAGNES:
Co to jest wykorzystywane do wytwarzania mocnych pól magnetycznych. Pole magnetyczne jest produkowane poprzez namagnesowanie rdzenia z miękkiego ferromagnetyka prądem elektrycznym płynącym poprzez uzwojenia elektrownia co znaczy.
Definicja ELEKTROSTATYKA:
Co to jest dział edukacji o elektryczności zajmujący się spoczywającymi ładunkami elektrycznymi i stanami stacjonarnymi pól elektrycznych. E. nie zajmuje się prądami elektrycznymi elektrownia słownik.
Definicja EMISJA ELEKTRONÓW:
Co to jest autoelektronowa, emisja zimna, emisja polowa - wychodzenie elektronów z metalu albo półprzewodnika pod wpływem silnego pola elektrycznego (rzędu 106-108 V/m). Elektrony pokonują barierę potencjałów elektrownia znaczenie.

Czym jest ELEKTROWNIA znaczenie w Słownik fizyka E .