Słownik ELEKTROSTRYKCJA co to znaczy? Słownik wpływem pola elektrycznego. Zdarzenie tj. powiązane z.

Czy przydatne?

Co to jest Elektrostrykcja

Definicja z ang. electrostriction, z niem. Elektrostriktion.

Co to znaczy: zmiany rozmiarów ciała stałego pod wpływem pola elektrycznego. Zdarzenie tj. powiązane z polaryzacją dielektryka w zewnętrznym polu elektrycznym. Zmiana rozmiarów jest proporcjonalna do kwadratu natężenia pola elektrycznego: gdzie A jest pewną stałą. Z tego typu zależności wynika, iż wydłużenie nie może zależeć od zwrotu wektora natężenia pola elektrycznego . Własność ta odróżnia e. od zjawiska piezoelektrycznego odwrotnego, gdzie odkształcenie jest wprost proporcjonalne do E ( piezoelektryczność). Nie istnieje zdarzenie odwrotne do e. Przyłożenie zewnętrznego naprężenia nie wytwarza w materiale polaryzacji elektrycznej. Zdarzenie e. występuje w większości dielektryków, zazwyczaj jednak ono jest bardzo słabe. Np. w szkle pole elektryczne o natężeniu skutkuje wydłu- żenie mniejsze niż

Czym jest ELEKTROSTRYKCJA znaczenie w Słownik fizyka E .