Słownik ELEKTROSTRYKCJA co to znaczy? Słownik wpływem pola elektrycznego. Zdarzenie tj. powiązane z.

Czy przydatne?

Co to jest Elektrostrykcja

Definicja z ang. electrostriction, z niem. Elektrostriktion.

Co to znaczy ELEKTROSTRYKCJA: zmiany rozmiarów ciała stałego pod wpływem pola elektrycznego. Zdarzenie tj. powiązane z polaryzacją dielektryka w zewnętrznym polu elektrycznym. Zmiana rozmiarów jest proporcjonalna do kwadratu natężenia pola elektrycznego: gdzie A jest pewną stałą. Z tego typu zależności wynika, iż wydłużenie nie może zależeć od zwrotu wektora natężenia pola elektrycznego . Własność ta odróżnia e. od zjawiska piezoelektrycznego odwrotnego, gdzie odkształcenie jest wprost proporcjonalne do E ( piezoelektryczność). Nie istnieje zdarzenie odwrotne do e. Przyłożenie zewnętrznego naprężenia nie wytwarza w materiale polaryzacji elektrycznej. Zdarzenie e. występuje w większości dielektryków, zazwyczaj jednak ono jest bardzo słabe. Np. w szkle pole elektryczne o natężeniu skutkuje wydłu- żenie mniejsze niż
Definicja ELEKTRONIKA:
Co to jest zajmująca się emisją elektronów z przewodników i półprzewodników, sterowaniem prądami elektronowymi płynącymi w próżni, gazach i półprzewodnikach i konstrukcją różnego typu urządzeń elektronicznych elektrostrykcja co to jest.
Definicja ENERGIA WIĄZANIA JĄDRA:
Co to jest zobacz NIEDOBÓR MASY elektrostrykcja definicja.
Definicja ENERGIA JONIZACJI:
Co to jest trzeba dostarczyć elektronowi, aby został wyrzucony poza obręb atomu. Wg teorii Bohra atomu wodoru e.j. elektronu w stanie fundamentalnym wynosi 13,6 eV. W stanach wzbudzonych e.j. jest mniejsza elektrostrykcja co znaczy.
Definicja ELEKTROSKOP:
Co to jest wykrywania ładunku elektrycznego. Działa na zasadzie odpychania się jednoimiennie naelektryzowanych obiektów. W e. pokazanym na rysunku wprowadzenie na środkową elektrodę ładunku elektrycznego elektrostrykcja słownik.
Definicja ENERGIA SPRĘŻYSTA.:
Co to jest ciałem odkształcanym gromadzi się w formie energii sprężystej. E.s. rozciąganego pręta można przedstawić w formie: Wzrost energiidEs = Fdl = Fl0dεgdzie: Podstawiając F = Sσ i σ = Eε elektrostrykcja znaczenie.

Czym jest ELEKTROSTRYKCJA znaczenie w Słownik fizyka E .