Słownik ELEKTROSKOP co to znaczy? Słownik elektrycznego. Działa na zasadzie odpychania się.

Czy przydatne?

Co to jest Elektroskop

Definicja z ang. ELECTROSCOPE, z niem. Elektroskops.

Co to znaczy: przyrząd do wykrywania ładunku elektrycznego. Działa na zasadzie odpychania się jednoimiennie naelektryzowanych obiektów. W e. pokazanym na rysunku wprowadzenie na środkową elektrodę ładunku elektrycznego skutkuje odchylenie wskazówki W od pionowego położenia równowagi trwałej w konsekwencji elektrostatycznego odpychania się elektrody i wskazówki. Rozmiar wychylenia wskazówki jest miarą wielkości różnicy potencjałów między elektrodą środkową a obudową (potencjałem elektrody, jeżeli obudowa jest uziemiona), a nie wartości ładunku wprowadzonego na elektrodę. Ładunek Q zgromadzony na e. jest związany z potencjałem (różnicą potencjałów) V zależnością: gdzie C - pojemność elektryczna e. Przyrządy pomiarowe działające na zasadzie e., wycechowane w jednostkach potencjału (napięcia) elektrycznego, nazywają się elektrometrami albo woltomierzami elektrostatycznymi

Czym jest ELEKTROSKOP znaczenie w Słownik fizyka E .