Słownik ELEKTROMETR BEZWZGLĘDNY KELVINA co to znaczy? Słownik przez pomiar wielkości mechanicznej.

Czy przydatne?

Co to jest Kelvina Bezwzględny Elektrometr

Definicja z ang. ABSOLUTE Kelvin electrometer, z niem. ABSOLUTE Kelvin Elektro.

Co to znaczy: przyrząd pozwalający na pomiar napięcia przez pomiar wielkości mechanicznej - siły. Okładki naładowanego kondensatora płaskiego przyciągają się siłą wprost proporcjonalną do kwadratu napięcia pomiędzy nimi: gdzie d - odległość między okładkami, S - powierzchnia okładki, ε0 - przenikalność elektryczna próżni, ε - stała dielektryczna ośrodka wypełniającego kondensator. Siłę przyciągania można zmierzyć dzięki adekwatnie skonstruowanej wagi. Zastosowany pierścień ochronny zapewnia jednorodność pola elektrycznego w kondensatorze pomiarowym. Mierząc siłę przyciągania się okładek, dokonuje się pomiaru napięcia elektrycznego przyłożonego do nich

Czym jest ELEKTROMETR BEZWZGLĘDNY znaczenie w Słownik fizyka E .