Słownik ELEKTROMETR BEZWZGLĘDNY KELVINA co to znaczy? Słownik przez pomiar wielkości mechanicznej.

Czy przydatne?

Co to jest Kelvina Bezwzględny Elektrometr

Definicja z ang. ABSOLUTE Kelvin electrometer, z niem. ABSOLUTE Kelvin Elektro.

Co to znaczy ELEKTROMETR BEZWZGLĘDNY KELVINA: przyrząd pozwalający na pomiar napięcia przez pomiar wielkości mechanicznej - siły. Okładki naładowanego kondensatora płaskiego przyciągają się siłą wprost proporcjonalną do kwadratu napięcia pomiędzy nimi: gdzie d - odległość między okładkami, S - powierzchnia okładki, ε0 - przenikalność elektryczna próżni, ε - stała dielektryczna ośrodka wypełniającego kondensator. Siłę przyciągania można zmierzyć dzięki adekwatnie skonstruowanej wagi. Zastosowany pierścień ochronny zapewnia jednorodność pola elektrycznego w kondensatorze pomiarowym. Mierząc siłę przyciągania się okładek, dokonuje się pomiaru napięcia elektrycznego przyłożonego do nich
Definicja ENERGIA FALI:
Co to jest w ośrodku sprężystym poprzez falę. Zmiana energii kinetycznej małej objętości dV ośrodka sprężystego, związana z rozchodzeniem się w ośrodku fali płaskiej opisanej wzorem , jest równa: ρ - gęstość elektrometr bezwzględny kelvina co to jest.
Definicja ENTROPIA:
Co to jest odosobnionego układu termodynamicznego, która charakteryzuje kierunek przebiegu samorzutnych mechanizmów w tym układzie. E ustala kierunek mechanizmów nieodwracalnych. Wzrost e to relacja ilości elektrometr bezwzględny kelvina definicja.
Definicja ELEKTROSTRYKCJA:
Co to jest ciała stałego pod wpływem pola elektrycznego. Zdarzenie tj. powiązane z polaryzacją dielektryka w zewnętrznym polu elektrycznym. Zmiana rozmiarów jest proporcjonalna do kwadratu natężenia pola elektrometr bezwzględny kelvina co znaczy.
Definicja EPICYKL:
Co to jest zobacz UKŁAD GEOCENTRYCZNY elektrometr bezwzględny kelvina słownik.
Definicja ELIPTYCZNA POLARYZACJA ŚWIATŁA:
Co to jest zobacz POLARYZACJA ŚWIATŁA, POLARYZACJA ŚWIATŁA Poprzez PODWÓJNE ZAŁAMANIE elektrometr bezwzględny kelvina znaczenie.

Czym jest ELEKTROMETR BEZWZGLĘDNY znaczenie w Słownik fizyka E .