Słownik ELEKTROMAGNETYZM co to znaczy? Słownik ładunków elektrycznych zarówno w spoczynku, jak i w.

Czy przydatne?

Co to jest Elektromagnetyzm

Definicja z ang. ELECTROMAGNETISM, z niem. Elektromagnetismus.

Co to znaczy: ogół zjawisk spowodowanych istnieniem ładunków elektrycznych zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. Początki edukacji o elektryczności sięgają VI wieku przed naszą erą, kiedy Tales z Miletu obserwował przyciąganie kawałków słomy poprzez potarty bursztyn. Badania magnetyzmu zaczęły się od chwili zaobserwowania, iż nie wszystkie "kamienie" przyciągają żelazo. Elektryczność i magnetyzm rozwijały się z wyjątkiem siebie do roku 1820, kiedy Hans Christian Oersted (1777-1851) zauważył, iż prąd elektryczny, płynący w prostoliniowym przewodniku, może wpływać na zachowanie się igły magnetycznej kompasu. Doświadczenie to zapoczątkowało naukę o e., która rozwinęła się dzięki pracom wielu badaczy, w pierwszej kolejności Michaela Faradaya. Fundamentalne prawa e. sformułował James Clark Maxwell (1831-1879). Prawa te, zwane równaniami Maxwella, spełniają w elektromagnetyzmie rolę podobną do równań ruchu Newtona i prawa powszechnego ciążenia w mechanice. Maxwell dowiódł, iż światło ma naturę elektromagnetyczną i iż jego szybkość można określić opierając się na czysto elektrycznych i magnetycznych pomiarów. W ten sposób optyka została powiązana z elektrycznością i magnetyzmem. Zakres zastosowań równań Maxwella jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi zasady działania wielu urządzeń takich jak: silniki elektryczne, prądnice, akceleratory cząstek, komputery, radio, telewizję, radar, teleskopy i mikroskopy. Do rozwoju klasycznej edukacji o e. i optyce duży wkład wnieśli pomiędzy innymi: Fizyk angielski Oliver Heaviside (1850-1925) i fizyk holenderski H.A. Lorentz (1853-1928). Heinrich Hertz (1857-1894) wytworzył w laboratorium fale elektromagnetyczne przewidziane poprzez Maxwella. Praktyczne wykorzystanie dla fal elektromagnetycznych Maxwella-Hertza znalazł Marconi i inni naukowcy. Równania Maxwella znajdują stałe i powszechne wykorzystanie w technice i w szeregu zagadnień praktycznych. W badaniach teoretycznych z kolei pracuje się nad takim uogólnieniem równań Maxwella, by teoria e. stała się specjalnym przypadkiem bardziej ogólnej teorii. Teoria ta powinna obejmować teorię grawitacji i fizykę kwantową. Do chwili obecnej nie powiodło się jednak opracować tak ogólnej teorii

Czym jest ELEKTROMAGNETYZM znaczenie w Słownik fizyka E .