Słownik ELEKTROMAGNES co to znaczy? Słownik wytwarzania mocnych pól magnetycznych. Pole magnetyczne.

Czy przydatne?

Co to jest Elektromagnes

Definicja z ang. ELECTROMAGNET, z niem. Elektromagnet.

Co to znaczy ELEKTROMAGNES: 1. urządzenie wykorzystywane do wytwarzania mocnych pól magnetycznych. Pole magnetyczne jest produkowane poprzez namagnesowanie rdzenia z miękkiego ferromagnetyka prądem elektrycznym płynącym poprzez uzwojenia magnesujące. Spora przenikalność magnetyczna ferromagnetyka umożliwia uzyskanie silnego pola magnetycznego. Wykorzystuje się pole magnetyczne powstające w szczelinie pomiędzy nabiegunnikami. Max. pole magnetyczne w szczelinie jest ograniczone zjawiskiem nasycenia materiału ferromagnetycznego rdzenia i obniżeniem przenikalności magnetycznej przy sporych wartościach natężenia pola magnetycznego. Ostatnio do wytwarzania mocnych pól magnetycznych stosuje się magnesy nadprzewodzące, których uzwojenia muszą być ochładzane do bardzo niskich temperatur (zobacz nadprzewodnictwo). 2. otwarty rdzeń żelazny z uzwojeniem magnesującym, który może przyciągnąć zworę wykonaną z miękkiego materiału ferromagnetycznego Siłę z jaką e. przyciąga zworę (siłę nośną) można obliczyć z porównania pracy i zmiany energii. Robota wykonana na przesunięcie zwory o dx wynosi: dW = -Fdx (*) Zmiana energii potencjalnej pola magnetycznego jest związana z wypełnieniem objętości dV = Sdx materiałem o przenikalności magnetycznej μ>>1: dE = E2 - E1gdzie (**) Porównując wzory (*) i (**) otrzymujemy: Tego typu elektromagnes znalazł zastowanie w wielu urządzeniach technicznych: dźwig elektromagnetyczny, przekaźniki, sprzęgło elektromagnetyczne, dzwonek elektryczny
Definicja EFEKT TUNELOWY:
Co to jest z falowymi właściwościami poruszających się cząstek, opierające na przenikaniu poprzez barierę energetyczną o energii potencjalnej U0 cząstek o całkowitej energii mniejszej od wysokości bariery elektromagnes co to jest.
Definicja ELEKTRONIKA:
Co to jest zajmująca się emisją elektronów z przewodników i półprzewodników, sterowaniem prądami elektronowymi płynącymi w próżni, gazach i półprzewodnikach i konstrukcją różnego typu urządzeń elektronicznych elektromagnes definicja.
Definicja EMISJA POLOWA:
Co to jest zobacz EMISJA ELEKTRONÓW elektromagnes co znaczy.
Definicja EMULSJE JĄDROWE (KLISZE JĄDROWE):
Co to jest użytkowane do rejestracji cząstek jonizujących. E.j. były najwcześniej użytkowanym detektorem śladowym. Materiałem światłoczułym jest bromek srebra (AgBr). Klisza jądrowa jest grubsza od kliszy elektromagnes słownik.
Definicja ENERGIA SPOCZYNKOWA:
Co to jest zobacz Specjalna TEORIA WZGLĘDNOŚCI elektromagnes znaczenie.

Czym jest ELEKTROMAGNES znaczenie w Słownik fizyka E .