Słownik ELEKTROMAGNES co to znaczy? Słownik wytwarzania mocnych pól magnetycznych. Pole magnetyczne.

Czy przydatne?

Co to jest Elektromagnes

Definicja z ang. ELECTROMAGNET, z niem. Elektromagnet.

Co to znaczy ELEKTROMAGNES: 1. urządzenie wykorzystywane do wytwarzania mocnych pól magnetycznych. Pole magnetyczne jest produkowane poprzez namagnesowanie rdzenia z miękkiego ferromagnetyka prądem elektrycznym płynącym poprzez uzwojenia magnesujące. Spora przenikalność magnetyczna ferromagnetyka umożliwia uzyskanie silnego pola magnetycznego. Wykorzystuje się pole magnetyczne powstające w szczelinie pomiędzy nabiegunnikami. Max. pole magnetyczne w szczelinie jest ograniczone zjawiskiem nasycenia materiału ferromagnetycznego rdzenia i obniżeniem przenikalności magnetycznej przy sporych wartościach natężenia pola magnetycznego. Ostatnio do wytwarzania mocnych pól magnetycznych stosuje się magnesy nadprzewodzące, których uzwojenia muszą być ochładzane do bardzo niskich temperatur (zobacz nadprzewodnictwo). 2. otwarty rdzeń żelazny z uzwojeniem magnesującym, który może przyciągnąć zworę wykonaną z miękkiego materiału ferromagnetycznego Siłę z jaką e. przyciąga zworę (siłę nośną) można obliczyć z porównania pracy i zmiany energii. Robota wykonana na przesunięcie zwory o dx wynosi: dW = -Fdx (*) Zmiana energii potencjalnej pola magnetycznego jest związana z wypełnieniem objętości dV = Sdx materiałem o przenikalności magnetycznej μ>>1: dE = E2 - E1gdzie (**) Porównując wzory (*) i (**) otrzymujemy: Tego typu elektromagnes znalazł zastowanie w wielu urządzeniach technicznych: dźwig elektromagnetyczny, przekaźniki, sprzęgło elektromagnetyczne, dzwonek elektryczny
Definicja ELEKTRON:
Co to jest naładowana cząstka elementarna niosąca ładunek elementarny W atomie e. tworzą chmurę elektronową otaczającą jądro. Gdyż charakteryzują się połówkowym spinem, podlegają zakazowi Pauliego. Dzięki elektromagnes co znaczy.
Definicja ECHOSONDA:
Co to jest wysyłające fale ultradźwiękowe w pewnym kierunku i w dalszym ciągu rejestrujące falę odbitą. E. zainstalowana na statku pozwala określić głębokość morza pod dnem statku, umożliwia także elektromagnes krzyżówka.
Definicja EMISJA ELEKTRONÓW:
Co to jest autoelektronowa, emisja zimna, emisja polowa - wychodzenie elektronów z metalu albo półprzewodnika pod wpływem silnego pola elektrycznego (rzędu 106-108 V/m). Elektrony pokonują barierę potencjałów elektromagnes co to jest.
Definicja ENERGIA W RUCHU HARMONICZNYM:
Co to jest zobacz OSCYLATOR HARMONICZNY PROSTY elektromagnes słownik.
Definicja ENERGIA WIĄZANIA JĄDRA:
Co to jest zobacz NIEDOBÓR MASY elektromagnes czym jest.

Czym jest ELEKTROMAGNES znaczenie w Słownik fizyka E .