Słownik EFEKT NASKÓRKOWY. co to znaczy? Słownik wewnątrz przewodnika, poprzez który płynie prąd.

Czy przydatne?

Co to jest Naskórkowy Efekt

Definicja z ang. Skin-effect., z niem. Skin-Effekt..

Co to znaczy EFEKT NASKÓRKOWY.: Dzięki prądom wirowym indukowanym wewnątrz przewodnika, poprzez który płynie prąd zmienny wysokiej częstotliwości, wypadkowy prąd płynie tylko po powierzchni przewodnika. Prąd ten nazywa się prądem naskórkowym. Jeżeli przewodnikiem jest ciało ludzkie, prąd płynie po powierzchni skóry nie czyniąc człowiekowi żadnej szkody, nawet wtedy, gdy występujące napięcia są bardzo spore
Definicja ENERGIA SPOCZYNKOWA:
Co to jest zobacz Specjalna TEORIA WZGLĘDNOŚCI efekt naskórkowy. co to jest.
Definicja ENERGIA JONIZACJI:
Co to jest trzeba dostarczyć elektronowi, aby został wyrzucony poza obręb atomu. Wg teorii Bohra atomu wodoru e.j. elektronu w stanie fundamentalnym wynosi 13,6 eV. W stanach wzbudzonych e.j. jest mniejsza efekt naskórkowy. definicja.
Definicja ELEMENT LINIOWY:
Co to jest zobacz CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO-NAPIĘCIOWA efekt naskórkowy. co znaczy.
Definicja ELEKTROSTRYKCJA:
Co to jest ciała stałego pod wpływem pola elektrycznego. Zdarzenie tj. powiązane z polaryzacją dielektryka w zewnętrznym polu elektrycznym. Zmiana rozmiarów jest proporcjonalna do kwadratu natężenia pola efekt naskórkowy. słownik.
Definicja ENERGIA:
Co to jest stanu układu fizycznego, związana z wykonaniem pracy nad tym układem albo z dostarczeniem do tego układu ciepła. Upraszczając można mówić, iż układ obdarzony e. jest zdolny wykonać pracę W albo efekt naskórkowy. znaczenie.

Czym jest EFEKT NASKÓRKOWY znaczenie w Słownik fizyka E .