Słownik DŹWIĘK. co to znaczy? Słownik jest fala sinusoidalna (harmoniczna). Odpowiadający jej dź.

Czy przydatne?

Co to jest Dźwięk

Definicja z ang. SOUND., z niem. SOUND..

Co to znaczy: Najprostszą periodyczną falą dźwiękową jest fala sinusoidalna (harmoniczna). Odpowiadający jej dź. nazywa się tonem prostym albo czystym. Drganie źródła tonu jest prostym drganiem harmonicznym opisanym równaniem: x = Asinωt    albo     x=Acosωt Ton charakteryzuje się jedną częstotliwością drgań, która ustala jego wysokość. Wartość amplitudy drgań jest związana z natężeniem (poziomem głośności) tonu. Źródłem dź. bardzo zbliżonego do tonu czystego jest kamerton, nazywany także widełkami stroikowymi. Dź. tonalne albo muzyczne odpowiadają fali akustycznej, która jest złożeniem fal harmonicznych o różnych częstotliwościach i amplitudach. Mówimy, iż widmo akustyczne dź. tonalnego jest widmem liniowym. Wysokość dź. tonalnego jest związana z częstotliwością tonu podstawowego, któremu odpowiada fala o najniższej częstotliwości. Tony odpowiadające pozostałym (wyższym) częstotliwościom widma nazywają się wyższymi tonami składowymi. W razie dź. produkowanych na przykład poprzez instrumenty muzyczne, częstotliwości wyższe są całkowitymi wielokrotnościami częstotliwości 0 tonu podstawowego (pierwszego harmonicznego), a odpowiadające im tony nazywają się tonami harmonicznymi. W zależności od natężeń i częstotliwości tonów harmonicznych dźwięki tonalne mogą różnić się od siebie barwą (brzmieniem), nazywaną także tembrem dźwięku. Dź. tonalne produkowane są pomiędzy innymi poprzez drgające struny albo drgające słupy powietrza. Szumy (szmery, trzaski) odpowiadają fali akustycznej, która nie daje się opisać funkcją periodyczną albo skończoną sumą funkcji periodycznych. Nie można więc określić dla nich częstotliwości podstawowej, a co za tym idzie - wysokości. Przykładami szumów mogą być: szelest liści, szum morza, gwar uliczny, grzmot, wybuch. zobacz AKUSTYKA

Czym jest DŹWIĘK znaczenie w Słownik fizyka D .