Słownik DŹWIĘK. co to znaczy? Słownik jest fala sinusoidalna (harmoniczna). Odpowiadający jej dź.

Czy przydatne?

Co to jest Dźwięk

Definicja z ang. SOUND., z niem. SOUND..

Co to znaczy DŹWIĘK.: Najprostszą periodyczną falą dźwiękową jest fala sinusoidalna (harmoniczna). Odpowiadający jej dź. nazywa się tonem prostym albo czystym. Drganie źródła tonu jest prostym drganiem harmonicznym opisanym równaniem: x = Asinωt    albo     x=Acosωt Ton charakteryzuje się jedną częstotliwością drgań, która ustala jego wysokość. Wartość amplitudy drgań jest związana z natężeniem (poziomem głośności) tonu. Źródłem dź. bardzo zbliżonego do tonu czystego jest kamerton, nazywany także widełkami stroikowymi. Dź. tonalne albo muzyczne odpowiadają fali akustycznej, która jest złożeniem fal harmonicznych o różnych częstotliwościach i amplitudach. Mówimy, iż widmo akustyczne dź. tonalnego jest widmem liniowym. Wysokość dź. tonalnego jest związana z częstotliwością tonu podstawowego, któremu odpowiada fala o najniższej częstotliwości. Tony odpowiadające pozostałym (wyższym) częstotliwościom widma nazywają się wyższymi tonami składowymi. W razie dź. produkowanych na przykład poprzez instrumenty muzyczne, częstotliwości wyższe są całkowitymi wielokrotnościami częstotliwości 0 tonu podstawowego (pierwszego harmonicznego), a odpowiadające im tony nazywają się tonami harmonicznymi. W zależności od natężeń i częstotliwości tonów harmonicznych dźwięki tonalne mogą różnić się od siebie barwą (brzmieniem), nazywaną także tembrem dźwięku. Dź. tonalne produkowane są pomiędzy innymi poprzez drgające struny albo drgające słupy powietrza. Szumy (szmery, trzaski) odpowiadają fali akustycznej, która nie daje się opisać funkcją periodyczną albo skończoną sumą funkcji periodycznych. Nie można więc określić dla nich częstotliwości podstawowej, a co za tym idzie - wysokości. Przykładami szumów mogą być: szelest liści, szum morza, gwar uliczny, grzmot, wybuch. zobacz AKUSTYKA
Definicja DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA:
Co to jest wiązaniu jonowym (kwasów, zasad, soli), a więc elektrolitów, pod wpływem rozpuszczalnika o dużej stałej dielektrycznej, przeważnie wody. Atomy tworzące cząsteczki kwasów, zasad albo soli są dźwięk. co to jest.
Definicja DYSPERSJA DŹWIĘKU:
Co to jest zobacz Szybkość FAZOWA FAL SPRĘŻYSTYCH dźwięk. definicja.
Definicja DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE:
Co to jest wieku skał i szczątków organicznych wykorzystująca prawa rozpadu promieniotwórczego. - Sposób IZOTOPU WĘGLA 14C - jest używana do określania wieku szczątków organicznych. Węgiel 14C powstaje stale w dźwięk. co znaczy.
Definicja DETEKTORY PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO:
Co to jest wykorzystywane do rejestracji, wykrywania, mierzenia energii cząstek i jąder emitowanych wskutek przemian α, β, γ i reakcji jądrowych. Do detekcji wykorzystuje się zjawiska występujące przy przejściu dźwięk. słownik.
Definicja DONOR:
Co to jest wartościowości wyższej od wartościowości macierzystych atomów domieszkowanego materiału półprzewodnikowego. Odpowiednikiem mogą być atomy arsenu albo fosforu wprowadzone do kryształu krzemu dźwięk. znaczenie.

Czym jest DŹWIĘK znaczenie w Słownik fizyka D .