Słownik DZIURA OZONOWA co to znaczy? Słownik W konstrukcji dz.e. zastosowano zasadę działania.

Czy przydatne?

Co to jest Ozonowa Dziura

Definicja z ang. OZONE HOLE, z niem. Ozonloch.

Co to znaczy: zobacz ATMOSFERA DZWONEK ELEKTRYCZNY. - W konstrukcji dz.e. zastosowano zasadę działania przerywacza Neefa. Po zwarciu wyłącznika W prąd elektryczny przepływa poprzez uzwojenie elektromagnesu powodując przyciągnięcie kotwicy K. Zostaje wówczas rozwarty styk S i kotwica odskakuje zwierając powtórnie styk S. W dalszym ciągu cykl ten powtarza się. Przerywacz był użytkowany w konstrukcjach wibracyjnych przetworników napięcia stałego na zmienne (DC - AC) i w przerywaczu induktora Ruhmkorffa

Czym jest DZIURA OZONOWA znaczenie w Słownik fizyka D .