Słownik DYSPERSJA ŚWIATŁA co to znaczy? Słownik fali świetlnej w ośrodku materialnym od jej.

Czy przydatne?

Co to jest Światła Dyspersja

Definicja z ang. dispersion of light, z niem. Streuung des Lichtes.

Co to znaczy DYSPERSJA ŚWIATŁA: zależność prędkości rozchodzenia się fali świetlnej w ośrodku materialnym od jej częstotliwości albo od długości fali w próżni . Gdyż szybkość światła w ośrodku jest związana z prędkością światła w próżni zależnością: to można mówić, iż d.ś. bazuje na zależności bezwzględnego współczynnika załamania światła od częstotliwości albo długości fali
Definicja DYSPERSJA DŹWIĘKU:
Co to jest zobacz Szybkość FAZOWA FAL SPRĘŻYSTYCH dyspersja światła co znaczy.
Definicja DONOR:
Co to jest wartościowości wyższej od wartościowości macierzystych atomów domieszkowanego materiału półprzewodnikowego. Odpowiednikiem mogą być atomy arsenu albo fosforu wprowadzone do kryształu krzemu dyspersja światła krzyżówka.
Definicja DIPOL MAGNETYCZNY.:
Co to jest magnes sztabkowy i zamknięty obwód z prądem stanowią d.m. Układ nazywa się d.m., jeżeli umieszczony w polu magnetycznym B doznaje działania momentu skręcającego gdzie to okres dipolowy magnetyczny dyspersja światła co to jest.
Definicja DZIAŁO ELEKTRONOWE:
Co to jest przyśpieszający i ogniskujący wiązkę elektronów w lampach obrazowych i mikroskopach elektronowych. Przeważnie złożona jest z podgrzewanej katody, elektrody sterującej zwanej cylindrem Wehnelta dyspersja światła słownik.
Definicja DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE:
Co to jest wieku skał i szczątków organicznych wykorzystująca prawa rozpadu promieniotwórczego. - Sposób IZOTOPU WĘGLA 14C - jest używana do określania wieku szczątków organicznych. Węgiel 14C powstaje stale w dyspersja światła czym jest.

Czym jest DYSPERSJA ŚWIATŁA znaczenie w Słownik fizyka D .