Słownik DYSPERSJA DŹWIĘKU co to znaczy? Słownik zobacz Szybkość FAZOWA FAL SPRĘŻYSTYCH. Definicja.

Czy przydatne?

Co to jest Dźwięku Dyspersja

Definicja z ang. DISPERSION SOUND, z niem. DISPERSION SOUND.

Co to znaczy DYSPERSJA DŹWIĘKU: zobacz Szybkość FAZOWA FAL SPRĘŻYSTYCH
Definicja DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA:
Co to jest półprzewodnikowy, gdzie wykorzystano właściwości złącza p-n (diody złączowe) albo złącza metal - półprzewodnik (diody ostrzowe). W diodach złączowych (złączu p n) materiał typu p, do którego w stanie dyspersja dźwięku co znaczy.
Definicja DOZYMETRY:
Co to jest wykorzystywane do określania dawek promieniowania jonizującego. D. działają na takich zasadach jak detektory promieniowania jądrowego. Użytkowane są: - DOZYMETRY FOTOGRAFICZNE - zasada działania dyspersja dźwięku krzyżówka.
Definicja DOMENA MAGNETYCZNA.:
Co to jest ferromagnetyczne jako całość wykazują okres magnetyczny znacząco mniejszy od momentu odpowiadającego nasyceniu, a nasycenie można uzyskać po przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego. Próbki dyspersja dźwięku co to jest.
Definicja DETEKTORY "PLASTYKOWE".:
Co to jest naładowanej cząstki poprzez ciało stałe skutkuje stworzenie śladu o zakłóconej strukturze rzędu 50 Å. Ślady te można obserwować w mikroskopie elektronowym albo po odpowiedniej obróbce chemicznej w dyspersja dźwięku słownik.
Definicja DOŚWIADCZENIE DAVISSONA:
Co to jest C.J. Davisson i L.H. Germer obserwowali rozpraszanie wiązki elektronów na powierzchni monokryształu niklu. Obserwowano selektywne odbicie dla przypadków, gdy spełnione było równanie Bragga. W dyspersja dźwięku czym jest.

Czym jest DYSPERSJA DŹWIĘKU znaczenie w Słownik fizyka D .