Słownik DYSOCJACJA TERMICZNA co to znaczy? Słownik jonowym defektów sieci krystalicznej, których.

Czy przydatne?

Co to jest Termiczna Dysocjacja

Definicja z ang. thermal dissociation, z niem. thermische Dissoziation.

Co to znaczy DYSOCJACJA TERMICZNA: powstawanie w kryształach o wiązaniu jonowym defektów sieci krystalicznej, których stężenie N jest zależne od temp.. Powstawanie tych defektów bazuje na opuszczaniu poprzez kationy ich pozycji w węzłach sieci i pojawianie się ich w pozycjach międzywęzłowych. Jednocześnie w podsieci kationowej pojawiają się puste miejsca (luki albo wakanse). Inna sposobność powstawania defektów to pojawianie się par luk - kationowych i anionowych. Defekty takie nazywa się defektami samoistnymi. Przyłożenie pola elektrycznego do tak zdefektowanego materiału skutkuje powolny, opierający na przeskokach, zorientowany ruch jonów, czyli przewodzenie prądu elektrycznego stowarzyszone z przenoszeniem masy (elektrolity stałe, przewodniki drugiego rodzaju). Gdyż stężenie defektów samoistnych jest powiązane z temperaturą zależnością Arrheniusa ( Arrheniusa zależność) przewodnictwo elektryczne rośnie ze wzrostem temp. i materiał, który jest izolatorem w temp. pokojowej, może stać się dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego w temp. bliskiej temp. topnienia. Ponad temp. topnienia stopiony materiał jest także, dzięki d.t., dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego. To jest przewodnik drugiego rodzaju, gdzie przepływowi prądu elektrycznego towarzyszy przenoszenie masy, powiązane z ruchem jonów
Definicja DETEKTORY NEUTRONÓW.:
Co to jest posiadając ładunku nie wywołują jonizacji ośrodka. Detekcja neutronów oparta jest na zjawiskach, wskutek których powstaje promieniowanie jonizujące proste do detekcji. Reakcje jądrowe dysocjacja termiczna co znaczy.
Definicja DETEKTORY PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO:
Co to jest wykorzystywane do rejestracji, wykrywania, mierzenia energii cząstek i jąder emitowanych wskutek przemian α, β, γ i reakcji jądrowych. Do detekcji wykorzystuje się zjawiska występujące przy przejściu dysocjacja termiczna krzyżówka.
Definicja DOMENA MAGNETYCZNA.:
Co to jest ferromagnetyczne jako całość wykazują okres magnetyczny znacząco mniejszy od momentu odpowiadającego nasyceniu, a nasycenie można uzyskać po przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego. Próbki dysocjacja termiczna co to jest.
Definicja DOŚWIADCZENIE DAVISSONA:
Co to jest C.J. Davisson i L.H. Germer obserwowali rozpraszanie wiązki elektronów na powierzchni monokryształu niklu. Obserwowano selektywne odbicie dla przypadków, gdy spełnione było równanie Bragga. W dysocjacja termiczna słownik.
Definicja DOZYMETRY:
Co to jest wykorzystywane do określania dawek promieniowania jonizującego. D. działają na takich zasadach jak detektory promieniowania jądrowego. Użytkowane są: - DOZYMETRY FOTOGRAFICZNE - zasada działania dysocjacja termiczna czym jest.

Czym jest DYSOCJACJA TERMICZNA znaczenie w Słownik fizyka D .