Słownik DYSOCJACJA TERMICZNA co to znaczy? Słownik jonowym defektów sieci krystalicznej, których.

Czy przydatne?

Co to jest Termiczna Dysocjacja

Definicja z ang. thermal dissociation, z niem. thermische Dissoziation.

Co to znaczy: powstawanie w kryształach o wiązaniu jonowym defektów sieci krystalicznej, których stężenie N jest zależne od temp.. Powstawanie tych defektów bazuje na opuszczaniu poprzez kationy ich pozycji w węzłach sieci i pojawianie się ich w pozycjach międzywęzłowych. Jednocześnie w podsieci kationowej pojawiają się puste miejsca (luki albo wakanse). Inna sposobność powstawania defektów to pojawianie się par luk - kationowych i anionowych. Defekty takie nazywa się defektami samoistnymi. Przyłożenie pola elektrycznego do tak zdefektowanego materiału skutkuje powolny, opierający na przeskokach, zorientowany ruch jonów, czyli przewodzenie prądu elektrycznego stowarzyszone z przenoszeniem masy (elektrolity stałe, przewodniki drugiego rodzaju). Gdyż stężenie defektów samoistnych jest powiązane z temperaturą zależnością Arrheniusa ( Arrheniusa zależność) przewodnictwo elektryczne rośnie ze wzrostem temp. i materiał, który jest izolatorem w temp. pokojowej, może stać się dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego w temp. bliskiej temp. topnienia. Ponad temp. topnienia stopiony materiał jest także, dzięki d.t., dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego. To jest przewodnik drugiego rodzaju, gdzie przepływowi prądu elektrycznego towarzyszy przenoszenie masy, powiązane z ruchem jonów

Czym jest DYSOCJACJA TERMICZNA znaczenie w Słownik fizyka D .