Słownik DYNAMIKA co to znaczy? Słownik fizycznym i matematycznym opisem zachowania się ciał.

Czy przydatne?

Co to jest Dynamika

Definicja z ang. DYNAMICS, z niem. DYNAMICS.

Co to znaczy DYNAMIKA: dział mechaniki, zajmujący się fizycznym i matematycznym opisem zachowania się ciał poddanych działaniu sił, jeżeli siły te wywołują zmiany ruchu (pędu, krętu) tych ciał. Fundamentem klasycznej d. są prawa (zasady) d. Newtona
Definicja DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA:
Co to jest półprzewodnikowy, gdzie wykorzystano właściwości złącza p-n (diody złączowe) albo złącza metal - półprzewodnik (diody ostrzowe). W diodach złączowych (złączu p n) materiał typu p, do którego w stanie dynamika co znaczy.
Definicja DICHROIZM:
Co to jest zobacz POLARYZACJA ŚWIATŁA Poprzez SELEKTYWNĄ ABSORPCJĘ dynamika krzyżówka.
Definicja DYSOCJACJA TERMICZNA:
Co to jest kryształach o wiązaniu jonowym defektów sieci krystalicznej, których stężenie N jest zależne od temp.. Powstawanie tych defektów bazuje na opuszczaniu poprzez kationy ich pozycji w węzłach sieci i dynamika co to jest.
Definicja DZIAŁO ELEKTRONOWE:
Co to jest przyśpieszający i ogniskujący wiązkę elektronów w lampach obrazowych i mikroskopach elektronowych. Przeważnie złożona jest z podgrzewanej katody, elektrody sterującej zwanej cylindrem Wehnelta dynamika słownik.
Definicja DAWKA POCHŁONIĘTA:
Co to jest jednostka - 1 grey (Gy) - średnia energia promienowania jonizującego przekazana materii (powietrze, woda , ciało ludzkie...) o masie dm dynamika czym jest.

Czym jest DYNAMIKA znaczenie w Słownik fizyka D .