Słownik DYFUZJA co to znaczy? Słownik zewnętrznych, wyrównywanie się składu. W mieszaninie gazów.

Czy przydatne?

Co to jest Dyfuzja

Definicja z ang. DIFFUSION, z niem. DIFFUSION.

Co to znaczy: samorzutne, bez udziału czynników zewnętrznych, wyrównywanie się składu. W mieszaninie gazów powodem d. jest różnica stężeń poszczególnych składników. Mechanizm d. prowadzi do wyrównywania stężeń. W gazie jednorodnym d. bazuje na przemieszczaniu się cząsteczek gazu z miejsc o dużej gęstości do miejsc o małej gęstości. W razie d. przez powierzchnię dS x, x - kierunek d., równanie transportu ma postać prawa Ficka: dM - masa przeniesionego gazu w okresie dt; D - współczynnik dyfuzji; dρ/dx - zmiana gęstości na jednostkę długości. Z teorii kinetycznej gazu otrzymuje się: v- szybkość średnia chaotycznego ruchu cząsteczek ( rozkład Maxwella); γ- średnia droga swobodna

Czym jest DYFUZJA znaczenie w Słownik fizyka D .