Słownik DYFUZJA co to znaczy? Słownik zewnętrznych, wyrównywanie się składu. W mieszaninie gazów.

Czy przydatne?

Co to jest Dyfuzja

Definicja z ang. DIFFUSION, z niem. DIFFUSION.

Co to znaczy DYFUZJA: samorzutne, bez udziału czynników zewnętrznych, wyrównywanie się składu. W mieszaninie gazów powodem d. jest różnica stężeń poszczególnych składników. Mechanizm d. prowadzi do wyrównywania stężeń. W gazie jednorodnym d. bazuje na przemieszczaniu się cząsteczek gazu z miejsc o dużej gęstości do miejsc o małej gęstości. W razie d. przez powierzchnię dS x, x - kierunek d., równanie transportu ma postać prawa Ficka: dM - masa przeniesionego gazu w okresie dt; D - współczynnik dyfuzji; dρ/dx - zmiana gęstości na jednostkę długości. Z teorii kinetycznej gazu otrzymuje się: v- szybkość średnia chaotycznego ruchu cząsteczek ( rozkład Maxwella); γ- średnia droga swobodna
Definicja DUDNIENIA:
Co to jest superpozycji fal o nieznacznie różniących się częstotliwościach. Jeżeli dodać do siebie dwa drgania: otrzymujemy drganie wypadkowe opisane równaniem: Otrzymuje się drganie wypadkowe o częstotliwości dyfuzja co znaczy.
Definicja DYNAMIKA:
Co to jest zajmujący się fizycznym i matematycznym opisem zachowania się ciał poddanych działaniu sił, jeżeli siły te wywołują zmiany ruchu (pędu, krętu) tych ciał. Fundamentem klasycznej d. są prawa (zasady) d dyfuzja krzyżówka.
Definicja DETEKTORY NEUTRONÓW.:
Co to jest posiadając ładunku nie wywołują jonizacji ośrodka. Detekcja neutronów oparta jest na zjawiskach, wskutek których powstaje promieniowanie jonizujące proste do detekcji. Reakcje jądrowe dyfuzja co to jest.
Definicja DYNAMOMETR:
Co to jest wielkości działającej siły. Zasada działania d. bazuje na liniowej zależności odkształcenia sprężystego od wartości działającej siły (prawo Hooke´a). Elementem odkształcanym w d. jest przeważnie dyfuzja słownik.
Definicja DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA:
Co to jest półprzewodnikowy, gdzie wykorzystano właściwości złącza p-n (diody złączowe) albo złącza metal - półprzewodnik (diody ostrzowe). W diodach złączowych (złączu p n) materiał typu p, do którego w stanie dyfuzja czym jest.

Czym jest DYFUZJA znaczenie w Słownik fizyka D .