Słownik DOZYMETRIA co to znaczy? Słownik badaniem aktywności źródeł promieniotwórczych, dawek.

Czy przydatne?

Co to jest Dozymetria

Definicja z ang. DOSIMETRY, z niem. DOSIMETRY.

Co to znaczy DOZYMETRIA: dział fizyki jądrowej zajmujący się badaniem aktywności źródeł promieniotwórczych, dawek promieniowania. D. pozwala ocenić rozmiar biologicznych skutków promieniowania jądrowego. W d. używa się następujących wielkości: dawka ekspozycyjna, dawka pochłonięta, równoważnik dawki współczynnik jakości Q, graniczna dawka roczna. Wielkości użytkowane w d. przedstawiono w tabeli na następnej stronie. Pomiar dawek dokonywany jest wieloma dozymetrami
Definicja DAWKA POCHŁONIĘTA:
Co to jest jednostka - 1 grey (Gy) - średnia energia promienowania jonizującego przekazana materii (powietrze, woda , ciało ludzkie...) o masie dm dozymetria co znaczy.
Definicja DZIELNIK NAPIĘCIA.:
Co to jest Natężenie prądu płynącego poprzez szeregowo połączone oporniki jest takie samo w każdym oporniku. W ten sposób, dla układu przedstawionego na rysunku, można napisać: U = I(R1 + R2) U1 = IR1           dozymetria krzyżówka.
Definicja DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE:
Co to jest wieku skał i szczątków organicznych wykorzystująca prawa rozpadu promieniotwórczego. - Sposób IZOTOPU WĘGLA 14C - jest używana do określania wieku szczątków organicznych. Węgiel 14C powstaje stale w dozymetria co to jest.
Definicja DC:
Co to jest angielskojęzyczny skrót oznaczający prąd stały (direct current dozymetria słownik.
Definicja DONOR:
Co to jest wartościowości wyższej od wartościowości macierzystych atomów domieszkowanego materiału półprzewodnikowego. Odpowiednikiem mogą być atomy arsenu albo fosforu wprowadzone do kryształu krzemu dozymetria czym jest.

Czym jest DOZYMETRIA znaczenie w Słownik fizyka D .