Słownik DOZYMETRIA co to znaczy? Słownik badaniem aktywności źródeł promieniotwórczych, dawek.

Czy przydatne?

Co to jest Dozymetria

Definicja z ang. DOSIMETRY, z niem. DOSIMETRY.

Co to znaczy: dział fizyki jądrowej zajmujący się badaniem aktywności źródeł promieniotwórczych, dawek promieniowania. D. pozwala ocenić rozmiar biologicznych skutków promieniowania jądrowego. W d. używa się następujących wielkości: dawka ekspozycyjna, dawka pochłonięta, równoważnik dawki współczynnik jakości Q, graniczna dawka roczna. Wielkości użytkowane w d. przedstawiono w tabeli na następnej stronie. Pomiar dawek dokonywany jest wieloma dozymetrami

Czym jest DOZYMETRIA znaczenie w Słownik fizyka D .