Słownik DOMENA MAGNETYCZNA. co to znaczy? Słownik wykazują okres magnetyczny znacząco mniejszy od.

Czy przydatne?

Co to jest Magnetyczna Domena

Definicja z ang. MAGNETIC DOMAIN., z niem. MAGNETIC DOMAIN..

Co to znaczy DOMENA MAGNETYCZNA.: Próbki ferromagnetyczne jako całość wykazują okres magnetyczny znacząco mniejszy od momentu odpowiadającego nasyceniu, a nasycenie można uzyskać po przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego. Próbki składają się gdyż z małych obszarów zwanych domenami. W każdej z domen lokalne namagnesowanie osiąga stan nasycenia. Kierunki namagnesowania w różnych domenach normalnie nie są równoległe. Przyrost wartości wypadkowego momentu magnetycznego próbki pod wpływem przyłożonego pola magnetycznego może zachodzić dzięki dwom niezależnym mechanizmom: 1) w słabych zewnętrznych polach objętości domen, które są korzystniej ukierunkowane w relacji do pola, wzrastają kosztem domen ukierunkowanych niekorzystnie, 2) w mocnych polach magnetycznych wektor namagnesowania w obszarze domen obraca się w kierunku pola. D.m. oddzielone są od siebie obszarami (warstwami) przejściowymi, gdzie spiny elektronów w sposób płynny zmieniają własną orientację przestrzenną. Grubość tych warstw, zwanych ścianami Blocha, jest w miarę spora i na przykład w żelazie wynosi ok. 300 stałych sieciowych
Definicja DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA:
Co to jest półprzewodnikowy, gdzie wykorzystano właściwości złącza p-n (diody złączowe) albo złącza metal - półprzewodnik (diody ostrzowe). W diodach złączowych (złączu p n) materiał typu p, do którego w stanie domena magnetyczna. co znaczy.
Definicja DYNAMOMETR:
Co to jest wielkości działającej siły. Zasada działania d. bazuje na liniowej zależności odkształcenia sprężystego od wartości działającej siły (prawo Hooke´a). Elementem odkształcanym w d. jest przeważnie domena magnetyczna. krzyżówka.
Definicja DYSOCJACJA TERMICZNA:
Co to jest kryształach o wiązaniu jonowym defektów sieci krystalicznej, których stężenie N jest zależne od temp.. Powstawanie tych defektów bazuje na opuszczaniu poprzez kationy ich pozycji w węzłach sieci i domena magnetyczna. co to jest.
Definicja DRUGIE PRAWO DYNAMIKI DLA RUCHU OBROTOWEGO.:
Co to jest sztywną działa stały niezrównoważony okres siły , to porusza się ona ruchem jednostajnie przyśpieszonym z przyśpieszeniem kątowym wprost proporcjonalnym do tego momentu siły: M = Iε gdzie I jest domena magnetyczna. słownik.
Definicja DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI.:
Co to jest są równoważnymi metodami przekazywania energii, albowiem przekazywanie energii uporządkowanej ciała w energię chaotycznego ruchu cieplnego cząsteczek jest procesem nieodwracalnym. Równoważne domena magnetyczna. czym jest.

Czym jest DOMENA MAGNETYCZNA znaczenie w Słownik fizyka D .