Słownik DOMENA MAGNETYCZNA. co to znaczy? Słownik wykazują okres magnetyczny znacząco mniejszy od.

Czy przydatne?

Co to jest Magnetyczna Domena

Definicja z ang. MAGNETIC DOMAIN., z niem. MAGNETIC DOMAIN..

Co to znaczy: Próbki ferromagnetyczne jako całość wykazują okres magnetyczny znacząco mniejszy od momentu odpowiadającego nasyceniu, a nasycenie można uzyskać po przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego. Próbki składają się gdyż z małych obszarów zwanych domenami. W każdej z domen lokalne namagnesowanie osiąga stan nasycenia. Kierunki namagnesowania w różnych domenach normalnie nie są równoległe. Przyrost wartości wypadkowego momentu magnetycznego próbki pod wpływem przyłożonego pola magnetycznego może zachodzić dzięki dwom niezależnym mechanizmom: 1) w słabych zewnętrznych polach objętości domen, które są korzystniej ukierunkowane w relacji do pola, wzrastają kosztem domen ukierunkowanych niekorzystnie, 2) w mocnych polach magnetycznych wektor namagnesowania w obszarze domen obraca się w kierunku pola. D.m. oddzielone są od siebie obszarami (warstwami) przejściowymi, gdzie spiny elektronów w sposób płynny zmieniają własną orientację przestrzenną. Grubość tych warstw, zwanych ścianami Blocha, jest w miarę spora i na przykład w żelazie wynosi ok. 300 stałych sieciowych

Czym jest DOMENA MAGNETYCZNA znaczenie w Słownik fizyka D .