Słownik DIPOL MAGNETYCZNY. co to znaczy? Słownik zamknięty obwód z prądem stanowią d.m. Układ.

Czy przydatne?

Co to jest Magnetyczny Dipol

Definicja z ang. Magnetic dipole., z niem. Magnetischen Dipol..

Co to znaczy: Igła kompasu, magnes sztabkowy i zamknięty obwód z prądem stanowią d.m. Układ nazywa się d.m., jeżeli umieszczony w polu magnetycznym B doznaje działania momentu skręcającego gdzie to okres dipolowy magnetyczny. Linie pola wytworzonego poprzez d.m. przypominają swym kształtem linie pola elektrycznego, które zaczynają się i kończą na ładunkach dipola. Mogłoby się wydawać, iż bieguny magnesu stanowią "ładunki (masy)" magnetyczne. Wiadomo jednak, iż ładunek magnetyczny nie istnieje, a linie pola B (albo H) są liniami zamkniętymi. W okolicach biegunów magnetycznych następuje skupienie pola na bardzo małym obszarze. Można więc mówić, iż poprzez bieguny przechodzi cały strumień natężenia pola magnetycznego wytworzonego poprzez dipol. Ze wzoru (*) wynika, iż jednostką momentu dipolowego jest 1 Am2. Można więc mówić, iż "ładunek magnetyczny" stanowi sprowadzony do punktu strumień wektora natężenia pola . Wartość momentu dipolowego obwodu kołowego o pow. S, poprzez który płynie prąd o natężeniu I, wyraża się wzorem: pm = NIS, gdzie N jest liczbą zwojów obwodu

Czym jest DIPOL MAGNETYCZNY znaczenie w Słownik fizyka D .