Słownik DIPOL MAGNETYCZNY. co to znaczy? Słownik zamknięty obwód z prądem stanowią d.m. Układ.

Czy przydatne?

Co to jest Magnetyczny Dipol

Definicja z ang. Magnetic dipole., z niem. Magnetischen Dipol..

Co to znaczy DIPOL MAGNETYCZNY.: Igła kompasu, magnes sztabkowy i zamknięty obwód z prądem stanowią d.m. Układ nazywa się d.m., jeżeli umieszczony w polu magnetycznym B doznaje działania momentu skręcającego gdzie to okres dipolowy magnetyczny. Linie pola wytworzonego poprzez d.m. przypominają swym kształtem linie pola elektrycznego, które zaczynają się i kończą na ładunkach dipola. Mogłoby się wydawać, iż bieguny magnesu stanowią "ładunki (masy)" magnetyczne. Wiadomo jednak, iż ładunek magnetyczny nie istnieje, a linie pola B (albo H) są liniami zamkniętymi. W okolicach biegunów magnetycznych następuje skupienie pola na bardzo małym obszarze. Można więc mówić, iż poprzez bieguny przechodzi cały strumień natężenia pola magnetycznego wytworzonego poprzez dipol. Ze wzoru (*) wynika, iż jednostką momentu dipolowego jest 1 Am2. Można więc mówić, iż "ładunek magnetyczny" stanowi sprowadzony do punktu strumień wektora natężenia pola . Wartość momentu dipolowego obwodu kołowego o pow. S, poprzez który płynie prąd o natężeniu I, wyraża się wzorem: pm = NIS, gdzie N jest liczbą zwojów obwodu
Definicja DAWKA POCHŁONIĘTA:
Co to jest jednostka - 1 grey (Gy) - średnia energia promienowania jonizującego przekazana materii (powietrze, woda , ciało ludzkie...) o masie dm dipol magnetyczny. co znaczy.
Definicja DYSOCJACJA TERMICZNA:
Co to jest kryształach o wiązaniu jonowym defektów sieci krystalicznej, których stężenie N jest zależne od temp.. Powstawanie tych defektów bazuje na opuszczaniu poprzez kationy ich pozycji w węzłach sieci i dipol magnetyczny. krzyżówka.
Definicja DYSPERSJA ŚWIATŁA:
Co to jest rozchodzenia się fali świetlnej w ośrodku materialnym od jej częstotliwości albo od długości fali w próżni . Gdyż szybkość światła w ośrodku jest związana z prędkością światła w próżni zależnością dipol magnetyczny. co to jest.
Definicja DZIAŁANIE:
Co to jest będąca iloczynem energii i czasu albo pędu i przesunięcia cząsteczki lub układu mechanicznego. Jednostką dz. jest [Js], dżul sekunda. Dz. jest istotną wielkością charakteryzującą ruch mechaniczny dipol magnetyczny. słownik.
Definicja DONOR:
Co to jest wartościowości wyższej od wartościowości macierzystych atomów domieszkowanego materiału półprzewodnikowego. Odpowiednikiem mogą być atomy arsenu albo fosforu wprowadzone do kryształu krzemu dipol magnetyczny. czym jest.

Czym jest DIPOL MAGNETYCZNY znaczenie w Słownik fizyka D .