Słownik DIPOL MAGNETYCZNY. co to znaczy? Słownik zamknięty obwód z prądem stanowią d.m. Układ.

Czy przydatne?

Co to jest Magnetyczny Dipol

Definicja z ang. Magnetic dipole., z niem. Magnetischen Dipol..

Co to znaczy DIPOL MAGNETYCZNY.: Igła kompasu, magnes sztabkowy i zamknięty obwód z prądem stanowią d.m. Układ nazywa się d.m., jeżeli umieszczony w polu magnetycznym B doznaje działania momentu skręcającego gdzie to okres dipolowy magnetyczny. Linie pola wytworzonego poprzez d.m. przypominają swym kształtem linie pola elektrycznego, które zaczynają się i kończą na ładunkach dipola. Mogłoby się wydawać, iż bieguny magnesu stanowią "ładunki (masy)" magnetyczne. Wiadomo jednak, iż ładunek magnetyczny nie istnieje, a linie pola B (albo H) są liniami zamkniętymi. W okolicach biegunów magnetycznych następuje skupienie pola na bardzo małym obszarze. Można więc mówić, iż poprzez bieguny przechodzi cały strumień natężenia pola magnetycznego wytworzonego poprzez dipol. Ze wzoru (*) wynika, iż jednostką momentu dipolowego jest 1 Am2. Można więc mówić, iż "ładunek magnetyczny" stanowi sprowadzony do punktu strumień wektora natężenia pola . Wartość momentu dipolowego obwodu kołowego o pow. S, poprzez który płynie prąd o natężeniu I, wyraża się wzorem: pm = NIS, gdzie N jest liczbą zwojów obwodu
Definicja DYNAMIKA:
Co to jest zajmujący się fizycznym i matematycznym opisem zachowania się ciał poddanych działaniu sił, jeżeli siły te wywołują zmiany ruchu (pędu, krętu) tych ciał. Fundamentem klasycznej d. są prawa (zasady) d dipol magnetyczny. co znaczy.
Definicja DETEKTORY NEUTRONÓW.:
Co to jest posiadając ładunku nie wywołują jonizacji ośrodka. Detekcja neutronów oparta jest na zjawiskach, wskutek których powstaje promieniowanie jonizujące proste do detekcji. Reakcje jądrowe dipol magnetyczny. krzyżówka.
Definicja DOŚWIADCZENIE DAVISSONA:
Co to jest C.J. Davisson i L.H. Germer obserwowali rozpraszanie wiązki elektronów na powierzchni monokryształu niklu. Obserwowano selektywne odbicie dla przypadków, gdy spełnione było równanie Bragga. W dipol magnetyczny. co to jest.
Definicja DŹWIGNIA:
Co to jest prostych. Sztywna belka podparta w jednym punkcie, pozwalająca, dzięki równości momentów sił, zrównoważyć działanie dużej siły siłą mniejszą. W zależności od położenia punktu podparcia dź. może być dipol magnetyczny. słownik.
Definicja DYSPERSJA ŚWIATŁA:
Co to jest rozchodzenia się fali świetlnej w ośrodku materialnym od jej częstotliwości albo od długości fali w próżni . Gdyż szybkość światła w ośrodku jest związana z prędkością światła w próżni zależnością dipol magnetyczny. czym jest.

Czym jest DIPOL MAGNETYCZNY znaczenie w Słownik fizyka D .