Słownik DIELEKTRYK co to znaczy? Słownik elektrycznego (izolator), gdzie nie występują swobodne.

Czy przydatne?

Co to jest Dielektryk

Definicja z ang. DIELECTRIC, z niem. Dielektrikum.

Co to znaczy: substancja nie przewodząca prądu elektrycznego (izolator), gdzie nie występują swobodne nośniki ładunku elektrycznego w niezbyt wysokich temperaturach i przy braku pól elektrycznych o bardzo sporym natężeniu. W d., pod wpływem pola elektrycznego, następuje uporządkowanie trwałych albo indukowanych momentów dipolowych, co skutkuje polaryzację d. Wypełnienie d. przestrzeni między okładkami kondensatora skutkuje przyrost jego pojemności ε razy. Współczynnik ε zależny od rodzaju d. nazywa się względną przenikalnością elektryczną albo stałą dielektryczną. Rozmiar χ = ε - 1 nazywa się podatnością elektryczną d. Wielkości ε i χ wiążą między sobą trzy wektory elektryczne w d.: natężenie pola elektrycznego - E ( trzy wektory elektryczne)

Czym jest DIELEKTRYK znaczenie w Słownik fizyka D .