Słownik DIELEKTRYK co to znaczy? Słownik elektrycznego (izolator), gdzie nie występują swobodne.

Czy przydatne?

Co to jest Dielektryk

Definicja z ang. DIELECTRIC, z niem. Dielektrikum.

Co to znaczy DIELEKTRYK: substancja nie przewodząca prądu elektrycznego (izolator), gdzie nie występują swobodne nośniki ładunku elektrycznego w niezbyt wysokich temperaturach i przy braku pól elektrycznych o bardzo sporym natężeniu. W d., pod wpływem pola elektrycznego, następuje uporządkowanie trwałych albo indukowanych momentów dipolowych, co skutkuje polaryzację d. Wypełnienie d. przestrzeni między okładkami kondensatora skutkuje przyrost jego pojemności ε razy. Współczynnik ε zależny od rodzaju d. nazywa się względną przenikalnością elektryczną albo stałą dielektryczną. Rozmiar χ = ε - 1 nazywa się podatnością elektryczną d. Wielkości ε i χ wiążą między sobą trzy wektory elektryczne w d.: natężenie pola elektrycznego - E ( trzy wektory elektryczne)
Definicja DYSOCJACJA TERMICZNA:
Co to jest kryształach o wiązaniu jonowym defektów sieci krystalicznej, których stężenie N jest zależne od temp.. Powstawanie tych defektów bazuje na opuszczaniu poprzez kationy ich pozycji w węzłach sieci i dielektryk co znaczy.
Definicja DOŚWIADCZENIE YOUNGA:
Co to jest zobacz INTERFERENCJA ŚWIATŁA dielektryk krzyżówka.
Definicja DYFUZJA:
Co to jest udziału czynników zewnętrznych, wyrównywanie się składu. W mieszaninie gazów powodem d. jest różnica stężeń poszczególnych składników. Mechanizm d. prowadzi do wyrównywania stężeń. W gazie dielektryk co to jest.
Definicja DEPOLARYZATOR:
Co to jest gazy wydzielające się w trakcie pracy ogniwa galwanicznego i w ten sposób zapobiegająca polaryzacji elektrod. W ogniwie galwanicznym Leclanche´a węgiel C (+) - NH4Cl - cynk Zn (-) d. jest tlenek dielektryk słownik.
Definicja DOŚWIADCZENIE DAVISSONA:
Co to jest C.J. Davisson i L.H. Germer obserwowali rozpraszanie wiązki elektronów na powierzchni monokryształu niklu. Obserwowano selektywne odbicie dla przypadków, gdy spełnione było równanie Bragga. W dielektryk czym jest.

Czym jest DIELEKTRYK znaczenie w Słownik fizyka D .