Słownik DIELEKTRYK co to znaczy? Słownik elektrycznego (izolator), gdzie nie występują swobodne.

Czy przydatne?

Co to jest Dielektryk

Definicja z ang. DIELECTRIC, z niem. Dielektrikum.

Co to znaczy DIELEKTRYK: substancja nie przewodząca prądu elektrycznego (izolator), gdzie nie występują swobodne nośniki ładunku elektrycznego w niezbyt wysokich temperaturach i przy braku pól elektrycznych o bardzo sporym natężeniu. W d., pod wpływem pola elektrycznego, następuje uporządkowanie trwałych albo indukowanych momentów dipolowych, co skutkuje polaryzację d. Wypełnienie d. przestrzeni między okładkami kondensatora skutkuje przyrost jego pojemności ε razy. Współczynnik ε zależny od rodzaju d. nazywa się względną przenikalnością elektryczną albo stałą dielektryczną. Rozmiar χ = ε - 1 nazywa się podatnością elektryczną d. Wielkości ε i χ wiążą między sobą trzy wektory elektryczne w d.: natężenie pola elektrycznego - E ( trzy wektory elektryczne)
Definicja DYSK NEWTONA:
Co to jest zobacz BARWA ŚWIATŁA dielektryk co znaczy.
Definicja DAWKA EKSPOZYCYJNA:
Co to jest miara jonizacji, jaka zachodzi w powietrzu pod wpływem promieniowania X albo γ dQ - ładunek jednego znaku wytworzony wewnątrz masy dm dielektryk krzyżówka.
Definicja DYFRAKCJA ŚWIATŁA.:
Co to jest poprzez wąską szczelinę rozprzestrzenia się na region większy niż wynika to z konstrukcji geometrycznej. Odbywa się tak w konsekwencji dyfrakcji lub, innymi słowami, ugięcia światła. Dyfrakcję można dielektryk co to jest.
Definicja DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI.:
Co to jest są równoważnymi metodami przekazywania energii, albowiem przekazywanie energii uporządkowanej ciała w energię chaotycznego ruchu cieplnego cząsteczek jest procesem nieodwracalnym. Równoważne dielektryk słownik.
Definicja DZIAŁO ELEKTRONOWE:
Co to jest przyśpieszający i ogniskujący wiązkę elektronów w lampach obrazowych i mikroskopach elektronowych. Przeważnie złożona jest z podgrzewanej katody, elektrody sterującej zwanej cylindrem Wehnelta dielektryk czym jest.

Czym jest DIELEKTRYK znaczenie w Słownik fizyka D .