Słownik DIELEKTRYK POLARNY. co to znaczy? Słownik momentami dipolowymi. Polaryzacja takich.

Czy przydatne?

Co to jest Polarny Dielektryk

Definicja z ang. Dielectric POLAR., z niem. Dielectric POLAR..

Co to znaczy DIELEKTRYK POLARNY.: Cząsteczki d.p. są obdarzone trwałymi momentami dipolowymi. Polaryzacja takich dielektryków bazuje na tym, iż elektryczne momenty dipolowe dążą do ustawienia się zgodnego z kierunkiem zewnętrznego pola elektrycznego. Gdyż drobiny znajdują się w nieustannym ruchu cieplnym, stopień uporządkowania jest niezupełny. Wzrasta on, gdy rośnie natężenie pola elektrycznego albo maleje temp.. Podatność elektryczna χ w słabym polu elektrycznym wyraża się wzorem
Definicja DICHROIZM:
Co to jest zobacz POLARYZACJA ŚWIATŁA Poprzez SELEKTYWNĄ ABSORPCJĘ dielektryk polarny. co znaczy.
Definicja DOŚWIADCZENIE YOUNGA:
Co to jest zobacz INTERFERENCJA ŚWIATŁA dielektryk polarny. krzyżówka.
Definicja DOZYMETRIA:
Co to jest jądrowej zajmujący się badaniem aktywności źródeł promieniotwórczych, dawek promieniowania. D. pozwala ocenić rozmiar biologicznych skutków promieniowania jądrowego. W d. używa się następujących dielektryk polarny. co to jest.
Definicja DAWKA POCHŁONIĘTA:
Co to jest jednostka - 1 grey (Gy) - średnia energia promienowania jonizującego przekazana materii (powietrze, woda , ciało ludzkie...) o masie dm dielektryk polarny. słownik.
Definicja DETEKTORY NEUTRONÓW.:
Co to jest posiadając ładunku nie wywołują jonizacji ośrodka. Detekcja neutronów oparta jest na zjawiskach, wskutek których powstaje promieniowanie jonizujące proste do detekcji. Reakcje jądrowe dielektryk polarny. czym jest.

Czym jest DIELEKTRYK POLARNY znaczenie w Słownik fizyka D .