Słownik DIELEKTRYK POLARNY. co to znaczy? Słownik momentami dipolowymi. Polaryzacja takich.

Czy przydatne?

Co to jest Polarny Dielektryk

Definicja z ang. Dielectric POLAR., z niem. Dielectric POLAR..

Co to znaczy DIELEKTRYK POLARNY.: Cząsteczki d.p. są obdarzone trwałymi momentami dipolowymi. Polaryzacja takich dielektryków bazuje na tym, iż elektryczne momenty dipolowe dążą do ustawienia się zgodnego z kierunkiem zewnętrznego pola elektrycznego. Gdyż drobiny znajdują się w nieustannym ruchu cieplnym, stopień uporządkowania jest niezupełny. Wzrasta on, gdy rośnie natężenie pola elektrycznego albo maleje temp.. Podatność elektryczna χ w słabym polu elektrycznym wyraża się wzorem
Definicja DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE:
Co to jest wieku skał i szczątków organicznych wykorzystująca prawa rozpadu promieniotwórczego. - Sposób IZOTOPU WĘGLA 14C - jest używana do określania wieku szczątków organicznych. Węgiel 14C powstaje stale w dielektryk polarny. co to jest.
Definicja DETEKTORY PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO:
Co to jest wykorzystywane do rejestracji, wykrywania, mierzenia energii cząstek i jąder emitowanych wskutek przemian α, β, γ i reakcji jądrowych. Do detekcji wykorzystuje się zjawiska występujące przy przejściu dielektryk polarny. definicja.
Definicja DOŚWIADCZENIE DAVISSONA:
Co to jest C.J. Davisson i L.H. Germer obserwowali rozpraszanie wiązki elektronów na powierzchni monokryształu niklu. Obserwowano selektywne odbicie dla przypadków, gdy spełnione było równanie Bragga. W dielektryk polarny. co znaczy.
Definicja DYSPERSJA DŹWIĘKU:
Co to jest zobacz Szybkość FAZOWA FAL SPRĘŻYSTYCH dielektryk polarny. słownik.
Definicja DC:
Co to jest angielskojęzyczny skrót oznaczający prąd stały (direct current dielektryk polarny. znaczenie.

Czym jest DIELEKTRYK POLARNY znaczenie w Słownik fizyka D .