Słownik DIAMAGNETYK. co to znaczy? Słownik próbka bizmutu zbliżona do bieguna silnego magnesu ulega.

Czy przydatne?

Co to jest Diamagnetyk

Definicja z ang. DIAMAGNETYK., z niem. DIAMAGNETYK..

Co to znaczy DIAMAGNETYK.: W roku 1846 M. Faraday odkrył, iż próbka bizmutu zbliżona do bieguna silnego magnesu ulega odpychaniu. Materiały o takich właściwościach nazwał d. Innym aspektem zjawiska diamagnetyzmu jest dążność próbki o wydłużonym kształcie do ustawiania się dłuższą osią prostopadle do pola magnetycznego. D. są substancje, których cząsteczki mają zerowe momenty magnetyczne, czyli takie, gdzie momenty magnetyczne elektronów powiązane z ich spinem wzajemnie się kompensują. Diamagnetyzm jest związany ze zmianą momentu magnetycznego atomów połączonego z orbitalnym momentem magnetycznym elektronów. Narastające pole magnetyczne indukuje, odpowiednio z regułą Lenza, dodatkowy prąd w takim kierunku, aby wytworzyć pole magnetyczne skierowane przeciwnie do pola indukującego. Ten dodatkowy prąd jest związany ze zmianą prędkości elektronu w jego ruchu orbitalnym, wywołaną zewnętrznym polem magnetycznym. Typowymi d. są: gazy szlachetne, przewarzająca część molekuł organicznych, nie wszystkie metale, gazy dwuatomowe niezależnie od O2 i tym podobne Podatność magnetyczna χ diamagnetyków przyjmuje wartości ujemne
Definicja DYSPERSJA DŹWIĘKU:
Co to jest zobacz Szybkość FAZOWA FAL SPRĘŻYSTYCH diamagnetyk. co znaczy.
Definicja DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA:
Co to jest wiązaniu jonowym (kwasów, zasad, soli), a więc elektrolitów, pod wpływem rozpuszczalnika o dużej stałej dielektrycznej, przeważnie wody. Atomy tworzące cząsteczki kwasów, zasad albo soli są diamagnetyk. krzyżówka.
Definicja DEUTER (D Lub ):
Co to jest wodoru o liczbie masowej A = 2, zwany ciężkim wodorem. W wodzie morskiej występuje w ilości 1 atom D na 5000 atomów H. Jądro d., deuteron jest najprostszym, złożonym z protonów i neutronów nuklidem diamagnetyk. co to jest.
Definicja DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA:
Co to jest półprzewodnikowa emitująca światło w trakcie przepływu prądu poprzez złącze p-n ( luminescencja). Powszechnie stosowana jest nazwa LED (z angielskiego: Light Emitting Diode). Zasada działania opiera diamagnetyk. słownik.
Definicja DYNAMOMETR:
Co to jest wielkości działającej siły. Zasada działania d. bazuje na liniowej zależności odkształcenia sprężystego od wartości działającej siły (prawo Hooke´a). Elementem odkształcanym w d. jest przeważnie diamagnetyk. czym jest.

Czym jest DIAMAGNETYK znaczenie w Słownik fizyka D .