Słownik DEUTER (D lub ) co to znaczy? Słownik A = 2, zwany ciężkim wodorem. W wodzie morskiej.

Czy przydatne?

Co to jest Lub D Deuter

Definicja z ang. Deuter (or D), z niem. Deuter (oder D).

Co to znaczy DEUTER (D LUB ): trwały izotop wodoru o liczbie masowej A = 2, zwany ciężkim wodorem. W wodzie morskiej występuje w ilości 1 atom D na 5000 atomów H. Jądro d., deuteron jest najprostszym, złożonym z protonów i neutronów nuklidem. Energia wiązania = 2, 23 MeV. D. jest bardzo dobrym moderatorem neutronów. Stosowany w reaktorach w formie ciężkiej wody D2O. Ciężka woda ma większą gęstość niż zwyczajna woda H2O. Ma także większe ciepło molowe i lepkość. Ciężka woda jest pozyskiwana w procesie rozdzielania izotopów
Definicja DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE:
Co to jest wieku skał i szczątków organicznych wykorzystująca prawa rozpadu promieniotwórczego. - Sposób IZOTOPU WĘGLA 14C - jest używana do określania wieku szczątków organicznych. Węgiel 14C powstaje stale w deuter (d lub ) co znaczy.
Definicja DICHROIZM:
Co to jest zobacz POLARYZACJA ŚWIATŁA Poprzez SELEKTYWNĄ ABSORPCJĘ deuter (d lub ) krzyżówka.
Definicja DYSPERSJA DŹWIĘKU:
Co to jest zobacz Szybkość FAZOWA FAL SPRĘŻYSTYCH deuter (d lub ) co to jest.
Definicja DONOR:
Co to jest wartościowości wyższej od wartościowości macierzystych atomów domieszkowanego materiału półprzewodnikowego. Odpowiednikiem mogą być atomy arsenu albo fosforu wprowadzone do kryształu krzemu deuter (d lub ) słownik.
Definicja DECYBEL:
Co to jest zobacz GŁOŚNOŚĆ DŹWIĘKU deuter (d lub ) czym jest.

Czym jest DEUTER (D lub znaczenie w Słownik fizyka D .