Słownik DEUTER (D lub ) co to znaczy? Słownik A = 2, zwany ciężkim wodorem. W wodzie morskiej.

Czy przydatne?

Co to jest Lub D Deuter

Definicja z ang. Deuter (or D), z niem. Deuter (oder D).

Co to znaczy: trwały izotop wodoru o liczbie masowej A = 2, zwany ciężkim wodorem. W wodzie morskiej występuje w ilości 1 atom D na 5000 atomów H. Jądro d., deuteron jest najprostszym, złożonym z protonów i neutronów nuklidem. Energia wiązania = 2, 23 MeV. D. jest bardzo dobrym moderatorem neutronów. Stosowany w reaktorach w formie ciężkiej wody D2O. Ciężka woda ma większą gęstość niż zwyczajna woda H2O. Ma także większe ciepło molowe i lepkość. Ciężka woda jest pozyskiwana w procesie rozdzielania izotopów

Czym jest DEUTER (D lub znaczenie w Słownik fizyka D .