Słownik DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE co to znaczy? Słownik szczątków organicznych wykorzystująca.

Czy przydatne?

Co to jest Promieniotwórcze Datowanie

Definicja z ang. RADIOACTIVE DATING, z niem. Radioaktive DATING.

Co to znaczy: sposób wyznaczania wieku skał i szczątków organicznych wykorzystująca prawa rozpadu promieniotwórczego. - Sposób IZOTOPU WĘGLA 14C - jest używana do określania wieku szczątków organicznych. Węgiel 14C powstaje stale w atmosferze przez działanie promieniowania kosmicznego; równocześnie trwa jego rozpad z czasem połowicznego zaniku T1/2 = 5740 lat. W rezultacie zawartość 14C w atmosferze jest stała. W procesie fotosyntezy organizmy żyjące pochłaniają CO2 wspólnie z 14C i określa się w nich taka sama zawartość 14C jak w atmosferze. Od chwili ustania mechanizmów życiowych zawartość 14C w szczątkach spada odpowiednio z prawem promieniotwórczego zaniku. Sposobem tą można datować próbki do wieku 70 000 lat. - WYZNACZANIE WIEKU SKAŁ (MILIONY LAT). - Do wyznaczania wieku skał można zastosować promieniotwórczy potas 40K z czasem połowicznego zaniku T1/2 = 1,3 ˇ 109 lat. Wytworem rozpadu jest 40Ar. Jeżeli struktura geologiczna uwięzi argon, wówczas wiek skały można obliczyć wyznaczając relacja zawartości 40Ar do 40K

Czym jest DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE znaczenie w Słownik fizyka D .