Słownik CZYNNIK LANDEGO co to znaczy? Słownik zobacz Relacja GIROMAGNETYCZNY. Definicja Landego.

Czy przydatne?

Co to jest Landego Czynnik

Definicja z ang. FACTOR Lande, z niem. FAKTOR Lande.

Co to znaczy CZYNNIK LANDEGO: zobacz Relacja GIROMAGNETYCZNY
Definicja CIŚNIENIE ŚWIATŁA.:
Co to jest elektromagnetyczna przenosząc energię, przenosi również pęd. Pęd wyrażony poprzez gęstość energii jest równy: Wektor pędu jest równoległy do wektora Poyntinga. Pęd przekazany powierzchni idealnie czynnik landego co znaczy.
Definicja CIEŃ.:
Co to jest można łatwo zrozumieć opierając się na prawa prostoliniowego rozchodzenia się światła. Przy zastosowaniu punktowego źródła światła granica c. jest ostra (przy zaniedbaniu dyfrakcji), a jego kształt czynnik landego krzyżówka.
Definicja CYKL ODWROTNY:
Co to jest zobacz TERMODYNAMICZNY Mechanizm CYKLICZNY (KOŁOWY czynnik landego co to jest.
Definicja CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE:
Co to jest poprzez nieruchomą ciecz na dno i ściany naczynia i na zanurzone w cieczy ciała. Wartość c.h. wyraża się wzorem: gdzie: ρ - gęstość cieczy, g - przyśpieszenie grawitacyjne, h - wysokość słupa cieczy czynnik landego słownik.
Definicja CYKLOTRON:
Co to jest zobacz AKCELERATORY CYKLICZNE czynnik landego czym jest.

Czym jest CZYNNIK LANDEGO znaczenie w Słownik fizyka C .