Słownik CZĘSTOTLIWOŚĆ co to znaczy? Słownik drgania, fale, obroty, przypadająca na jednostkę czasu.

Czy przydatne?

Co to jest Częstotliwość

Definicja z ang. FREQUENCY, z niem. FREQUENCY.

Co to znaczy CZĘSTOTLIWOŚĆ: liczba zjawisk okresowych, takich jak drgania, fale, obroty, przypadająca na jednostkę czasu. W razie drgań harmonicznych częstotliwość , gdzie T - moment drgania. Jednostką częstotliwości w układzie SI jest 1 herc 1 Hz ≡ 1 cykl/s. CZĘSTOTLIWOŚĆ KOŁOWA (KĄTOWA) - w ruchu harmonicznym iloczyn częstotliwości f poprzez liczbę 2π. Iloczyn nazywa się fazą drgania i wyrażany jest w jednostkach kąta, na przykład w radianach. C.k. (ω) jest więc równa przyrostowi etapy przypadającemu na jednostkę czasu. Jednostką jest C.k. bywa nazywany pulsacją
Definicja CYKL WĘGLOWO:
Co to jest AZOTOWY (CNO) BETHEGO - zobacz REAKCJE TERMOJĄDROWE W GWIAZDACH częstotliwość co znaczy.
Definicja CIEPŁO UTAJONE:
Co to jest zobacz CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ częstotliwość krzyżówka.
Definicja CIEPŁO JOULE´A-LENZA:
Co to jest obwodzie elektrycznym w trakcie przepływu poprzez ten obwód prądu elektrycznego. Jeżeli poprzez opornik o oporze R (przewodności G) płynie prąd o natężeniu I, to na końcach opornika występuje częstotliwość co to jest.
Definicja CZOŁO FALI:
Co to jest zobacz POWIERZCHNIA FAZOWA częstotliwość słownik.
Definicja CIEŃ.:
Co to jest można łatwo zrozumieć opierając się na prawa prostoliniowego rozchodzenia się światła. Przy zastosowaniu punktowego źródła światła granica c. jest ostra (przy zaniedbaniu dyfrakcji), a jego kształt częstotliwość czym jest.

Czym jest CZĘSTOTLIWOŚĆ znaczenie w Słownik fizyka C .