Słownik CYKL CARNOTA co to znaczy? Słownik cykliczny, gdzie wszystkie przemiany są odwracalne, tzn.

Czy przydatne?

Co to jest Carnota Cykl

Definicja z ang. The Carnot cycle, z niem. Der Carnot-Prozess.

Co to znaczy CYKL CARNOTA: najlepszy termodynamiczny mechanizm cykliczny, gdzie wszystkie przemiany są odwracalne, tzn. są przeprowadzane w sposób Quasistatyczny. C.C. złożona jest z dwóch izoterm i dwóch adiabat. Przemiany izotermiczne są możliwe przy istnieniu doskonale dobrej zamiany ciepła pomiędzy gazem a grzejnikami. Przemiany adiabatyczne wymagają idealnej izolacji cieplnej. Tarcie i opory ruchu pomijamy. CYKL PROSTY - - 1 - 1´ - izoterma, T = T1, układ pobiera ciepło Q1 z grzejnika 1´ - 2 - adiabata, T↘T2, Q = 0 2 - 2´ - izoterma T = T2, układ oddaje ciepło Q2 do chłodnicy 2´ - 1 - adiabata, T↗T1, Q = 0 W cyklu tym silnik Carnota wykonuje pracę W W = Q1 - Q2 Sprawność silnika Carnota pracującego w c.C.: S. Carnot udowodnił, iż sprawność idealnego, odwracalnego c.C. nie zależy od rodzaju użytego ciała roboczego, a jedynie od temperatur grzejnika T1 i chłodnicy T2 ηc jest równocześnie max. możliwą sprawnością silnika cieplnego pracującego pomiędzy temperaturami T1 (grzejnik) i T2 (chłodnica). CYKL ODWROTNY - 1´ - 1 - izoterma, T = T1, układ oddaje ciepło Q1 1 - 2´ - adiabata, T↘T2, Q = 0 2´ - 2 - izoterma, T = T2, układ pobiera ciepło Q2 2 - 1´ - adiabata, T↗T1, Q = 0 Cykl ten dzieje się kosztem pracy W dostarczanej z zewnątrz
Definicja CHMURA ELEKTRONOWA.:
Co to jest z dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości, otoczonego chmurą elektronów. Promień jądra atomowego wymienia się od 1 × 10-15 m, dla wodoru, do 7 × 10-15 m dla najcięższych atomów. Średnica cykl carnota co to jest.
Definicja CIĘŻKA WODA:
Co to jest zobacz DEUTER cykl carnota definicja.
Definicja CYKL OTTO:
Co to jest zobacz SILNIK SPALINOWY NISKOPRĘŻNY cykl carnota co znaczy.
Definicja CIEPŁO WŁAŚCIWE:
Co to jest potrzebna do ogrzania jednostki masy substancji o ΔT = 1 kelwin. c - ciepło zgodne, m - masa substancji, ΔQ - dotarczone ciepło, ΔT - wzrost temp.. Ciepło zgodne danego ciała jest inne cykl carnota słownik.
Definicja CIEPŁO ROZPUSZCZANIA:
Co to jest która wydziela się albo jest pochłaniana w trakcie rozpuszczania 1mola substancji w dużej ilości danego rozpuszczalnika (tak dużej, aby dalsze rozcieńczanie nie dawało efektów cieplnych). Jednostka cykl carnota znaczenie.

Czym jest CYKL CARNOTA znaczenie w Słownik fizyka C .