Słownik COULOMBA PRAWO co to znaczy? Słownik cząstki znajdujące się w odległości r od siebie.

Czy przydatne?

Co to jest Prawo Coulomba

Definicja z ang. Coulomb LAW, z niem. Coulomb LAW.

Co to znaczy COULOMBA PRAWO: Dwie punktowe naładowane elektrycznie cząstki znajdujące się w odległości r od siebie oddziaływują na siebie siłą, której wartość jest wprost proporcjonalna do wielkości ładunków cząstek i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy nimi. W razie ładunków jednoimiennych [(+) (+) i (-) (-)] obserwuje się odpychanie, z kolei ładunki różnoimienne [(+) (-)] przyciągają się. Stała k jest stałą uniwersalną. Jeżeli jednostkę ładunku zdefiniować opierając się na wzoru (*), to stała k = 1. W układzie jednostek SI stała a wzór Coulomba przyjmuje postać: gdzie - przenikalność elektryczna próżni; c - stała elektrodynamiczna równa prędkości światła w próżni. Podstawiając ładunki Q1 i Q2 w kulombach (1 C = 1 As) otrzymuje się wartość siły w niutonach
Definicja CYKL CARNOTA:
Co to jest termodynamiczny mechanizm cykliczny, gdzie wszystkie przemiany są odwracalne, tzn. są przeprowadzane w sposób Quasistatyczny. C.C. złożona jest z dwóch izoterm i dwóch adiabat. Przemiany izotermiczne coulomba prawo co znaczy.
Definicja CIEPŁO WŁAŚCIWE:
Co to jest potrzebna do ogrzania jednostki masy substancji o ΔT = 1 kelwin. c - ciepło zgodne, m - masa substancji, ΔQ - dotarczone ciepło, ΔT - wzrost temp.. Ciepło zgodne danego ciała jest inne coulomba prawo krzyżówka.
Definicja CIECZ PRZEGRZANA:
Co to jest zobacz WRZENIE coulomba prawo co to jest.
Definicja CIEPŁO MOLOWE:
Co to jest zgodne) liczba ciepła potrzebna do ogrzania 1 mola substancji o ΔT = 1 kelwin. C - ciepło molowe, n - liczba moli substancji, ΔQ - dostarczone ciepło, ΔT - wzrost temp.. Pomiędzy ciepłem molowym i coulomba prawo słownik.
Definicja CIŚNIENIE DYNAMICZNE:
Co to jest gęstość energii kinetycznej w strudze płynu przepływającego z prędkością . C.d. wyraża się wzorem: gdzie v - szybkość przepływu, ρ - gęstość płynu coulomba prawo czym jest.

Czym jest COULOMBA PRAWO znaczenie w Słownik fizyka C .