Słownik CIŚNIENIE co to znaczy? Słownik relacja siły F (parcia, nacisku) działającej pod kątem.

Czy przydatne?

Co to jest Ciśnienie

Definicja z ang. PRESSURE, z niem. DRUCK.

Co to znaczy CIŚNIENIE: rozmiar skalarna, której miarą jest relacja siły F (parcia, nacisku) działającej pod kątem prostym na powierzchnię S do wielkości pola tej powierzchni. Jednostką c. w układzie jednostek SI jest 1paskal CIŚNIENIE AKUSTYCZNE. - Rozchodzenie się podłużnych fal akustycznych w ośrodku sprężystym powiązane jest z odkształceniem objętości. Dlatego ciśnienie w każdym punkcie ośrodka nieprzerwanie się wymienia. Ono jest równe sumie stałej wartości ciśnienia ośrodka i dodatkowego ciśnienia (albo rozrzedzenia) Δp wywołanego odkształceniem ośrodka i nazywanego c.a. C.a. fali sinusoidalnej jest równe iloczynowi oporności falowej ośrodka i prędkości drgań jego cząsteczek: Związek średniej wartości kwadratu c.a. z natężeniem dźwięku jest następujący: Średnia kwadratowa c.a. jest równa: Wartości natężeń i średniej kwadratowej ciśnienia akustycznego dla różnych dźwięków w powietrzu pod normalnym ciśnieniem i w temp.
20°C podano w tabeli
Definicja CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE:
Co to jest poprzez nieruchomą ciecz na dno i ściany naczynia i na zanurzone w cieczy ciała. Wartość c.h. wyraża się wzorem: gdzie: ρ - gęstość cieczy, g - przyśpieszenie grawitacyjne, h - wysokość słupa cieczy ciśnienie co znaczy.
Definicja CIEPŁO ROZPUSZCZANIA:
Co to jest która wydziela się albo jest pochłaniana w trakcie rozpuszczania 1mola substancji w dużej ilości danego rozpuszczalnika (tak dużej, aby dalsze rozcieńczanie nie dawało efektów cieplnych). Jednostka ciśnienie krzyżówka.
Definicja CIEPŁO WŁAŚCIWE:
Co to jest potrzebna do ogrzania jednostki masy substancji o ΔT = 1 kelwin. c - ciepło zgodne, m - masa substancji, ΔQ - dotarczone ciepło, ΔT - wzrost temp.. Ciepło zgodne danego ciała jest inne ciśnienie co to jest.
Definicja CZOŁO FALI:
Co to jest zobacz POWIERZCHNIA FAZOWA ciśnienie słownik.
Definicja CZARNA DZIURA:
Co to jest którego nie może wydostać się żaden sygnał, w tym światło. C.d. może być zatem obserwowana tylko w sposób pośredni. Z relatywistycznej teorii grawitacji A. Einsteina można dla ciała o masie M ciśnienie czym jest.

Czym jest CIŚNIENIE znaczenie w Słownik fizyka C .