Słownik CIŚNIENIE POD ZAKRZYWIONĄ POWIERZCHNIĄ CIECZY co to znaczy? Słownik ciecz poprzez siły.

Czy przydatne?

Co to jest CIŚNIENIE POD ZAKRZYWIONĄ POWIERZCHNIĄ CIECZY

Definicja z ang. UNDER PRESSURE curved surface LIQUIDS, z niem. UNTER DRUCK gekrümmte Oberfläche FLÜSSIGKEITEN.

Co to znaczy CIŚNIENIE POD ZAKRZYWIONĄ POWIERZCHNIĄ CIECZY: dodatkowe ciśnienie Δp wywierane na ciecz poprzez siły napięcia powierzchniowego. Dla menisku wypukłego Δp > 0 Dla menisku wklęsłego Δp < 0 Dla powierzchni o dowolnym kształcie: R1, R2 - promienie krzywizny dwóch wzajemnie prostopadłych do siebie przekrojów R1, R2 > 0, gdy środek krzywizny znajduje się wewnątrz cieczy R1, R2 < 0, gdy środek krzywizny poza cieczą. σ - napięcie powierzchniowe Przykłady: - POWIERZCHNIA PŁASKA R1 = R2 = ∞, p = 0. - POWIERZCHNIA KULISTA Wewnątrz kulistej bańki mydlanej dodatkowe ciśnienie wynosi (dwie warstwy powierzchniowe). - POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA σ - napięcie powierzchniowe
Definicja COULOMB CHARLES AUGUSTINE De:
Co to jest 1736-1806), jeden z najwybitniejszych fizyków XVIII wieku. Dzięki wagi skręceń przeprowadził dokładne pomiary sił elektrostatycznych i magnetostatycznych. W roku 1785 odkrył fundamentalne prawo ciśnienie pod zakrzywioną powierzchnią cieczy co to jest.
Definicja CIŚNIENIE ŚWIATŁA.:
Co to jest elektromagnetyczna przenosząc energię, przenosi również pęd. Pęd wyrażony poprzez gęstość energii jest równy: Wektor pędu jest równoległy do wektora Poyntinga. Pęd przekazany powierzchni idealnie ciśnienie pod zakrzywioną powierzchnią cieczy definicja.
Definicja CIEPŁO UTAJONE:
Co to jest zobacz CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ ciśnienie pod zakrzywioną powierzchnią cieczy co znaczy.
Definicja CIEPŁO MOLOWE:
Co to jest zgodne) liczba ciepła potrzebna do ogrzania 1 mola substancji o ΔT = 1 kelwin. C - ciepło molowe, n - liczba moli substancji, ΔQ - dostarczone ciepło, ΔT - wzrost temp.. Pomiędzy ciepłem molowym i ciśnienie pod zakrzywioną powierzchnią cieczy słownik.
Definicja CHMURA ELEKTRONOWA.:
Co to jest z dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości, otoczonego chmurą elektronów. Promień jądra atomowego wymienia się od 1 × 10-15 m, dla wodoru, do 7 × 10-15 m dla najcięższych atomów. Średnica ciśnienie pod zakrzywioną powierzchnią cieczy znaczenie.

Czym jest CIŚNIENIE POD ZAKRZYWIONĄ znaczenie w Słownik fizyka C .