Słownik CIŚNIENIE POD ZAKRZYWIONĄ POWIERZCHNIĄ CIECZY co to znaczy? Słownik ciecz poprzez siły.

Czy przydatne?

Co to jest CIŚNIENIE POD ZAKRZYWIONĄ POWIERZCHNIĄ CIECZY

Definicja z ang. UNDER PRESSURE curved surface LIQUIDS, z niem. UNTER DRUCK gekrümmte Oberfläche FLÜSSIGKEITEN.

Co to znaczy CIŚNIENIE POD ZAKRZYWIONĄ POWIERZCHNIĄ CIECZY: dodatkowe ciśnienie Δp wywierane na ciecz poprzez siły napięcia powierzchniowego. Dla menisku wypukłego Δp > 0 Dla menisku wklęsłego Δp < 0 Dla powierzchni o dowolnym kształcie: R1, R2 - promienie krzywizny dwóch wzajemnie prostopadłych do siebie przekrojów R1, R2 > 0, gdy środek krzywizny znajduje się wewnątrz cieczy R1, R2 < 0, gdy środek krzywizny poza cieczą. σ - napięcie powierzchniowe Przykłady: - POWIERZCHNIA PŁASKA R1 = R2 = ∞, p = 0. - POWIERZCHNIA KULISTA Wewnątrz kulistej bańki mydlanej dodatkowe ciśnienie wynosi (dwie warstwy powierzchniowe). - POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA σ - napięcie powierzchniowe
Definicja CHMURA ELEKTRONOWA.:
Co to jest z dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości, otoczonego chmurą elektronów. Promień jądra atomowego wymienia się od 1 × 10-15 m, dla wodoru, do 7 × 10-15 m dla najcięższych atomów. Średnica ciśnienie pod zakrzywioną powierzchnią cieczy co znaczy.
Definicja CZARNA DZIURA:
Co to jest którego nie może wydostać się żaden sygnał, w tym światło. C.d. może być zatem obserwowana tylko w sposób pośredni. Z relatywistycznej teorii grawitacji A. Einsteina można dla ciała o masie M ciśnienie pod zakrzywioną powierzchnią cieczy krzyżówka.
Definicja CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ (CIEPŁO UTAJONE):
Co to jest jakie należy dostarczyć (albo odebrać) jednostce masy danej substancji, aby w temp. przemiany fazowej wywołać całkowite przejście z jednej etapy w drugą Przykłady: ciepło topnienia, ciepło ciśnienie pod zakrzywioną powierzchnią cieczy co to jest.
Definicja CIEKŁY KRYSZTAŁ:
Co to jest właściwości cieczy, lecz także nie wszystkie właściwości charakterystyczne dla kryształu, na przykład nie tworzy kropli kulistych, ale w kształcie brył regularnych. Przejście tej substancji ze stanu ciśnienie pod zakrzywioną powierzchnią cieczy słownik.
Definicja CIŚNIENIE CZĄSTKOWE (PARCJALNE):
Co to jest zobacz PRAWO DALTONA CIŚNIEŃ CZĄSTKOWYCH ciśnienie pod zakrzywioną powierzchnią cieczy czym jest.

Czym jest CIŚNIENIE POD ZAKRZYWIONĄ znaczenie w Słownik fizyka C .