Słownik CIŚNIENIE CZĄSTKOWE (PARCJALNE) co to znaczy? Słownik zobacz PRAWO DALTONA CIŚNIEŃ.

Czy przydatne?

Co to jest Parcjalne Cząstkowe Ciśnienie

Definicja z ang. The partial pressure (PARTIAL), z niem. Der Partialdruck (Teil-).

Co to znaczy CIŚNIENIE CZĄSTKOWE (PARCJALNE): zobacz PRAWO DALTONA CIŚNIEŃ CZĄSTKOWYCH
Definicja CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE:
Co to jest poprzez nieruchomą ciecz na dno i ściany naczynia i na zanurzone w cieczy ciała. Wartość c.h. wyraża się wzorem: gdzie: ρ - gęstość cieczy, g - przyśpieszenie grawitacyjne, h - wysokość słupa cieczy ciśnienie cząstkowe (parcjalne) co znaczy.
Definicja CYKL CARNOTA:
Co to jest termodynamiczny mechanizm cykliczny, gdzie wszystkie przemiany są odwracalne, tzn. są przeprowadzane w sposób Quasistatyczny. C.C. złożona jest z dwóch izoterm i dwóch adiabat. Przemiany izotermiczne ciśnienie cząstkowe (parcjalne) krzyżówka.
Definicja CYKL OTTO:
Co to jest zobacz SILNIK SPALINOWY NISKOPRĘŻNY ciśnienie cząstkowe (parcjalne) co to jest.
Definicja CHMURA ELEKTRONOWA.:
Co to jest z dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości, otoczonego chmurą elektronów. Promień jądra atomowego wymienia się od 1 × 10-15 m, dla wodoru, do 7 × 10-15 m dla najcięższych atomów. Średnica ciśnienie cząstkowe (parcjalne) słownik.
Definicja CAŁKOWITE WEWNĘTRZNE ODBICIE:
Co to jest wtedy, gdy światło biegnie z ośrodka optycznie gęstszego do rzadszego (n2 < n1). Przy pewnym kącie padania αg, zwanym kątem granicznym promień załamany ślizga się po powierzchni granicznej, a więc ciśnienie cząstkowe (parcjalne) czym jest.

Czym jest CIŚNIENIE CZĄSTKOWE znaczenie w Słownik fizyka C .