Słownik CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE. co to znaczy? Słownik poddane działaniu pola grawitacyjnego Ziemi.

Czy przydatne?

Co to jest Atmosferyczne Ciśnienie

Definicja z ang. ATMOSPHERIC PRESSURE., z niem. LUFTDRUCK..

Co to znaczy CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE.: Gazy tworzące atmosferę ziemską, poddane działaniu pola grawitacyjnego Ziemi, wywierają na jej powierzchnię ciśnienie zwane ciśnieniem atmosferycznym. Średnia wartość c.a. wynosi ok. 100 kPa i jest równoważna ciśnieniu hydrostatycznemu słupa rtęci o wysokości ok. 760 mm. Dlatego wartość c.a. regularnie podaje się w [mm Hg]. Zakładając, iż gęstość gazu ρ jest proporcjonalna do ciśnienia, można podać wzór opisujący zmiany ciśnienia w zależności od wysokości w atmosferze ziemskiej (wzór barometryczny): albo gdzie ρ0 i p0 - adekwatnie: gęstość i ciśnienie gazu na poziomie morza
Definicja COULOMB CHARLES AUGUSTINE De:
Co to jest 1736-1806), jeden z najwybitniejszych fizyków XVIII wieku. Dzięki wagi skręceń przeprowadził dokładne pomiary sił elektrostatycznych i magnetostatycznych. W roku 1785 odkrył fundamentalne prawo ciśnienie atmosferyczne. co znaczy.
Definicja COULOMBA PRAWO:
Co to jest naładowane elektrycznie cząstki znajdujące się w odległości r od siebie oddziaływują na siebie siłą, której wartość jest wprost proporcjonalna do wielkości ładunków cząstek i odwrotnie proporcjonalna ciśnienie atmosferyczne. krzyżówka.
Definicja CIAŁO DOSKONALE CZARNE:
Co to jest umiejętność absorpcyjna a = 1 z wyjątkiem długości fali promieniowania i temp. T. Modelem c.d.cz. jest mały otwór wnęki utrzymywanej w określonej temp.. Promieniowanie padające do wnętrza wnęki po ciśnienie atmosferyczne. co to jest.
Definicja CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE:
Co to jest poprzez nieruchomą ciecz na dno i ściany naczynia i na zanurzone w cieczy ciała. Wartość c.h. wyraża się wzorem: gdzie: ρ - gęstość cieczy, g - przyśpieszenie grawitacyjne, h - wysokość słupa cieczy ciśnienie atmosferyczne. słownik.
Definicja CZĘSTOTLIWOŚĆ:
Co to jest okresowych, takich jak drgania, fale, obroty, przypadająca na jednostkę czasu. W razie drgań harmonicznych częstotliwość , gdzie T - moment drgania. Jednostką częstotliwości w układzie SI jest 1 herc ciśnienie atmosferyczne. czym jest.

Czym jest CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE znaczenie w Słownik fizyka C .